info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 22 maja 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Otwarte Mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej” złożona przez Klub Sportowy Rudziniec

>>informacja<<

 

info

W dniu 15 maja 2019 r. Urząd Marszałkowski rozstrzygnął konkurs z poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – fotowoltaika.

Projekt pod nazwą „Czerpiemy energię ze słońca w Powiecie Gliwickim” złożony przez Gminę Rudziniec wspólnie z Gminą Pyskowice, Gminą Toszek, Gmina Wielowieś oraz Gminą Gierałtowice pełniącą rolę partnera wiodącego niestety nie uzyskał dofinansowania.

zyczenia
zyczenia
ostrzezenie

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego/ powiatu gliwickiego zjawiska: SILNY DESZCZ Z BURZAMI od godz. 10:35 dnia 23.05.2019 do godz. 18:00 dnia 23.05.2019

>>>INFORMACJA <<<

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 21 maja 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Industriada 2019 - występ Zespołu Pieśni i Tańca "Komes"” złożona przez Ośrodek Edukacyjno - Formacyjny Diecezji Gliwickiej Zespół Pałacowo - Parkowy ul. Gliwicka 46, 44-171 Pławniowice.

>>informacja<<

 

info

 

Ze względów organizacyjnych prosi się rodziców/opiekunów o potwierdzenie woli skorzystania z dyżuru w konkretnym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej do 19 czerwca 2019 r.

>>informacja<<