info

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora zadania polegającego na kontynuacji w roku 2019Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom grupy B skierowany do dzieci z terenu Gminy Rudziniec na lata 2018-2019, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciw meningokokom grupy B wśród dzieci urodzonych w 2018 i 2019 r. zameldowanych na terenie Gminy Rudziniec

>>informacja<<

 

info

 

info

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu gliwickiego wraz z krótką ich charakterystyką oraz lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

>>informacja<<

>>lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa<<

zyczenia

 

info

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.

>>ulotka informacyjna<<

 

zyczenia