info

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej

Termin realizacji zadania: 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

>>ogłoszenie<<

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Termin realizacji zadania: 01.01.2022r. - 30.06.2022r.

>>ogłoszenie<<

Zmiana Organizacji pracy WYMIARU PODATKÓW w Referacie Podatków i Opłat

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, następuje zmiana organizacji pracy Referatu Podatków i Opłat w zakresie wymiaru podatków.

Z dniem 01.12.2021r. wprowadza się następujące godziny przyjmowania stron, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty:
- poniedziałek, środa, piątek godz. 7:30 – 12:00
- wtorek godz. 12:00 – 15:30
- czwartek godz. 12:00 – 17:30

 

tel.: 32 4000 736

 

odpady Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych

plakat pomoc bezdomnym w okresie zimowym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało dla Województwa Śląskiego Ostrzeżenia Meteorologiczne Zbiorczo Nr 172

>>wykaz obowiązujących ostrzeżeń<<

miniatura ARiMR

W poniedziałek 22 listopada 2021 r. ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków od zainteresowanych inwestowaniem w lasy. Pomoc dostępna w ramach „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020 i można się o nią starać do końca roku.