Minister finansów wydłużył o siedem miesięcy termin rozliczenia rocznego dla niektórych podatników CIT. Kto z tego skorzysta? Ten kto ma tylko dochody wolne od CIT oraz nie zatrudnia pracowników np.  fundacje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich . Nowy termin określony został w rozporządzeniu ministra finansów.

Link do rozporządzenia

 

plakat
info

Nowe ułatwienia w składaniu e-sprawozdań i CIT-8 dotyczące miedzy innymi osób prawnych niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS (np. organizacje, fundacje, koła gospodyń wiejskich, OSP – nieprowadzące działalności gospodarczej).

Więcej informacji >tutaj<

link

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora zadania polegającego na kontynuacji w roku 2019 Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z terenu Gminy Rudziniec na lata 2018-2019, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciw meningokokom (A,C,W135,Y) wśród dzieci urodzonych w 2018 i 2019 r. zameldowanych na terenie Gminy Rudziniec

>>informacja<<

info

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora zadania polegającego na kontynuacji w roku 2019Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom grupy B skierowany do dzieci z terenu Gminy Rudziniec na lata 2018-2019, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciw meningokokom grupy B wśród dzieci urodzonych w 2018 i 2019 r. zameldowanych na terenie Gminy Rudziniec

>>informacja<<

 

info

 

info

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu gliwickiego wraz z krótką ich charakterystyką oraz lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

>>informacja<<

>>lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa<<