Budowa nowych punktów świetlnych wykorzystujących OZE
na terenie Gminy Rudziniec - etap II

Logo RPO

W dniu 16.12.2019 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu Gminy Rudziniec pn.: „Budowa nowych punktów świetlnych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Rudziniec - etap II”

 

Przedmiotem projektu jest budowa 161 nowych, autonomicznych, fotowoltaicznych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w 14 sołectwach gminy Rudziniec, tj

- Poniszowice (13 słupów)

- Niekarmia (3 słupy)

- Taciszów (7 słupów)

- Ligota Łabędzka (8 słupów)

- Rzeczyce (29 słupów)

- Kleszczów (21 słupów)

- Rudno (15 słupów)

- Rudziniec (28 słupów)

- Niewiesze (9 słupów)

- Bycina (6 słupów)

- Bojszów (13 słupów)

- Widów (6 słupów)

- Chechło (1 słup)

- Łany (2 słupy)

Punkty świetlne składające się ze słupów oświetleniowych z modułami fotowoltaicznymi wyposażonych w akumulatory oraz opraw oświetleniowych z źródłem światła LED powstaną w miejscach, w których brak jest typowego oświetlenia ulicznego, a istnieje zgłaszana przez mieszkańców potrzeba ich doświetlenia. Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie szeregu korzyści dla mieszkańców naszej Gminy jak i środowiska naturalnego, do których zaliczyć można

- poprawa jakości środowiska naturalnego - efekty ekologiczne w postaci uniknięcia ładunków zanieczyszczeń trafiających do atmosfery, mianowicie uniknięcie emisji CO2 o 51,88 ton/rok oraz emisji pyłu PM10 o 0,00259 ton/rok

- oszczędność energii elektrycznej w związku z zastosowaniem lamp ledowo-solarnych poprzez wyprodukowanie rocznie 39,767 MWhe z wszystkich 161 punktów świetlnych czystej energii elektrycznej,

- poprawa bezpieczeństwa na drogach objętych projektem poprzez zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych,

- wzmocnienie konkurencyjności regionu śląskiego poprzez zwiększenie atrakcyjności zarówno dla mieszkańców jak i dla potencjalnych inwestorów,

- wyrównywanie szans mieszkańców z terenów wiejskich w stosunku do mieszkańców z dużych ośrodków miejskich,

- promowanie przedsięwzięć z zakresu zielonej odnawialnej energii, wskutek czego osiągane zostają wskaźniki w zakresie obniżenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych,

- pozytywny wpływ na estetykę przestrzeni naszej Gminy

 

Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2018 – 2021 wynosi 1 310 530,77 PLN z czego 1 109 871,15 PLN to wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Plakat 9