prow

W dniu 10.04.2019 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu Gminy Rudziniec pn.: „Budowa centrów aktywności fizycznej w sześciu sołectwach Gminy Rudziniec”
 
Przedmiotem operacji jest budowa sześciu centrów aktywności ruchowej zlokalizowanych w sześciu sołectwach Gminy Rudziniec tj. Bycina, Bojszów, Taciszów, Rzeczyce, Chechło, Kleszczów.  
Każda z sześciu siłowni będzie się składała z 6 tych samych urządzeń w rodzaju:
- trenażer nóg – ćwiczenia z wykorzystaniem tego urządzenia w sposób pozytywny wpływają na budowę oraz wzmocnienie mięśni kończyn dolnych, mięśni łydek, ud, poprawę ogólnej kondycji fizycznej, poprawę wydajności pracy najważniejszego z mięśni, jakim jest serce oraz poprawiają wydolność płuc;
- trenażer pleców – ćwiczenia z wykorzystaniem tego urządzenia w sposób pozytywny wpływają na mięśnie grzbietu, przeciwdziałają bólom pleców, tym samym wykorzystanie urządzenia zapobiega problemom z kręgosłupem. Silny tułów daje ciału stabilność, jak również poprawia postawę, a tym samym i samopoczucie;
- biegacz – ćwiczenia z wykorzystaniem tego narzędzia minimalizują negatywne skutki współczesnego stylu życia w rodzaju notorycznego braku czasu, siedzącego trybu życia, stresu i zmęczenia. Użytkownik urządzenia wprowadza mięśnie we wszystkie fazy ruchu, co umożliwia mu zmniejszenie objętości zbędnej tkani tłuszczowej, poprawę kondycji i uzyskanie atrakcyjnego wyglądu przy kilkuminutowym codziennym treningu;
- wioślarz pojedynczy wolnostojący – ćwiczenia na tego rodzaju urządzeniu angażują do pracy aż 95% mięśni, co sprawia, iż przedmiotowe urządzenie świetnie nadaje się dla osób, które zarówno rozpoczynają swoją przygodę z ćwiczeniem na przyrządach, jak również dla tych, których ciała posiadają już doświadczenie w tym obszarze. W celu poprawy efektywności realizowanych ćwiczeń, ćwiczący może zapoznać się z filmikami wideo, jakie są dostępne na stronach internetowych, ponadto zawsze może wymienić dobre praktyki, co realizuje postulat o pozytywnym wpływie projektu na zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno – kulturowej;
- nożyce – trenażer mięśni ud – ćwiczenia na tym przyrządzie uaktywniają staw biodrowy oraz skokowy, zwiększają ruchomość stawów, wzmacniają muskulaturę dolnych partii ciała, w tym mięśni przywodziciela wielkiego oraz mięśni grzbietowych, jak również poprawiają funkcje układu sercowo – naczyniowego oraz oddechowego;
- poręcze plus drążek dla osób niepełnosprawnych – urządzenie przeznaczone jest do ćwiczeń górnych partii mięśni. Dzięki usytuowaniu poręczy na niewielkiej wysokości, trening na tym urządzeniu staje się dostępny dla osób niepełnosprawnych. Pompki na poręczach to ćwiczenie, które pozwala wzmocnić mięśnie przedramion i ramion, z kolei podciąganie na drążku angażuje mięśnie grzbietu. Dla osób niepełnosprawnych są to dwie istotne kwestie, bowiem po pierwsze zyskują kolejny powód, by wyjść z domu i spotkać się  z przedstawicielami grupy rówieśniczej, jak również ćwicząc wzmacniają mięśnie, co z całą pewnością nabiera wielkiego znaczenia, dla całokształtu funkcjonowania organizmu;
Cel operacji to rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz poprawę jakości życia lokalnej społeczności poprzez utworzenie 6 centrów aktywności fizycznej na wolnym powietrzu w sześciu sołectwach Gminy Rudziniec, stanowiących atrakcyjne miejsce spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców
Operacja poprzez wytworzone w trakcie jej realizacji produkty tj. 6 centrów aktywności fizycznej w sześciu sołectwach Gminy Rudziniec realizuje kilka działań ukierunkowanych na profilaktykę zdrowotną, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej, promocję obszaru, jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji, jak również jest to działanie aktywizacyjne skierowane do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Ponadto, projekt nawiązuje do łacińskiej parli Mens sana in corpore sano – w zdrowym ciele, zdrowy duch. Współczesne społeczeństwo, czyli zarówno mieszkańcy Gminy Rudziniec, jak również przybywający na jej obszar turyści nabierają coraz większej świadomości istotności uprawiania ćwiczeń fizycznych dla ciała i ducha, coraz więcej ludzi zaczyna traktować systematyczne ćwiczenia, jako inwestycję w siebie, zarówno w chwili obecnej, jak również w przyszłość.
 
Całkowita wartość operacji zrealizowanej w roku 2019 wynosi 199 451,88 PLN z czego 124 551,00 PLN to wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

tablica