REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 - „Budowa centrum przesiadkowego typu Park & Ride oraz Bike & Ride przy dworcu PKP w Rudzińcu”

Logo RPO

W dniu 27.04.2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego projektu Gminy Rudziniec pn.: „Budowa centrum przesiadkowego typu Park & Ride oraz Bike & Ride przy dworcu PKP w Rudzińcu”
Przedmiotem projektu jest budowa centrum przesiadkowego typu Park & Ride oraz Bike & Ride przy dworcu PKP w Rudzińcu, jako miejsca integrującego transport autobusowy i kolejowy z ruchem rowerowym, pieszym oraz indywidualnym ruchem samochodowym. Mieszkańcy gminy będą mogli dojechać na parking, następnie zostawić samochód lub rower i przesiąść się na inny środek transportu - autobus albo pociąg.  Centrum przesiadkowe zaprojektowano w formie owalu, wokół którego będzie odbywał się ruch autobusów i pojazdów osobowych. Wyznaczono 2 przystanki dla autobusów oraz w sumie 29 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych). Wybudowane zostanie także oświetlenie terenu oraz elementy małej architektury: ławki z oparciem, kosze na śmieci, donice, stojaki rowerowe, słupki, wiata przystankowa, wiata rowerowa, klomb z roślinnością i ławka liniowa. Centrum przesiadkowe wyposażone zostanie także w wc samoobsługowe, system monitoringu wizyjnego i urządzenie typu Smart Station. Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów. Cele pośrednie:
- podniesienie komfortu życia i podróżowania mieszkańców gminy Rudziniec,
- wzrost poziomu mobilności mieszkańców gminy,
- poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczeń powietrza z sektora transportowego,
- wzrost świadomości społecznej związanej z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko sektora transportu.
 
Całkowita wartość projektu wynosi 2 622 695,25 PLN natomiast wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85 % tej kwoty, tj. 2 229 290,97 PLN.

 

Plakat 9