Budżet Państwa - Rezerwa ogólna

Gmina Rudziniec w 2020 roku uzyskała dotację celową z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 781 687,85 PLN z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: “Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie”.

Przedmiotem projektu była budowa budynku Sali gimnastycznej połączonego z budynkiem istniejącej Szkoły Podstawowej w Kleszczowie specjalnym łącznikiem umożliwiającym bezpieczną komunikację uczniów w obu kierunkach. Nowo wybudowany obiekt jest budynkiem wolnostojącym, niepodpiwniczonym, murowanym w technologii tradycyjnej, posiada dwie kondygnacje (przyziemie + 1 piętro).

W budynku zaprojektowano salę widowiskowo-sportową, z trybunami usytuowanymi na poziomie Sali sportowej wraz zapleczem socjalno – technicznym. Dla Sali zlokalizowano dwie szatnie z łazienkami, toalety, pokój nauczyciela (trenera), pomieszczenie pierwszej pomocy, magazyn, pomieszczenie gospodarcze, kotłownie. Na 1 piętrze zaprojektowano salę fitness, a także trzy sale lekcyjne oraz gabinet higienistki szkolnej. Sala gimnastyczna jest pełnowymiarowa, wyposażona w boisko o wymiarach 15 x 28m oraz trzy boiska do siatkówki (w tym dwa mniejsze, niewymiarowe, poprzeczne). Wysokość pomieszczenia w najniższym jego punkcie jest nie mniejsza niż 6,0m - liczona od wykończonej płaszczyzny posadzki do najniższego elementu konstrukcji dachu, stropu, sufitu podwieszonego. Źródłem ciepła dla nowoprojektowanej Sali gimnastycznej są 2 kotły na paliwo stałe, zlokalizowane na parterze budynku. Ciepła woda dla celów socjalno- bytowych dostarczana będzie bezpośrednio z podgrzewacza pojemnościowego elektrycznego. Ścieki sanitarne z pomieszczeń odprowadzane są do zewnętrznej kanalizacji oraz docelowo do zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego za budynkiem sali. Sala gimnastyczna wyposażona jest w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Wentylacja realizowana jest za pomocą dachowego aparatu grzewczowentylacyjnego z odzyskiem ciepła na wymienniku krzyżowym.

Sala posiada syntetyczną nawierzchnię sportową bezspoinową, wielowarstwową. Nawierzchnia sportowa wykonana jest na ruszcie drewnianym ze ślepą podłogą, w formie tzw. "podłogi pływającej" z wodoodpornej płyty wiórowej. W celu zapewnienia izolacji cieplnej, przeciwwilgociowej oraz zmniejszenia hałasu pola pomiędzy legarami wypełniono folią piankową. Na ślepą podłogę przyklejone zostały maty z gumowego granulatu spojonego, a następnie wylano na nie warstwy poliuretanu o odpowiednich parametrach sportowych.

Podczas zajęć będzie można na niepełnowymiarowych boiskach grać w piłkę nożną halową, piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę itp. Sala wyposażona jest w niezbędne wyposażenie stałe takie jak np kosze, siatki, bramki, drabinki, podciągi i drabinki linowe, tablicę wyników, kurtyny itp.

Dane techniczne obiektu:

- powierzchnia zabudowy: 992,47 m2

- powierzchnia użytkowa : 1 309,73 m2 (Przyziemie 873,59 m2 + Piętro 436,14 m2)

- kubatura: 1 1156,4 m3

- ilość kondygnacji nadziemnych: 2

- ilość kondygnacji podziemnych: brak

- wysokość: 13,95m (kalenica)

- grupa wysokości – budynek średniowysoki (SN)

Obiekt dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Zespoły szatniowe oraz sanitariaty przyziemia zostały zaprojektowane tak aby umożliwić korzystanie osobom niepełnosprawnym. czego brakowało w istniejącym budynku szkoły. Dzięki nowym pomieszczeniom można będzie prowadzić dodatkowe zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w zakresie gimnastyki a także uprawiać dyscypliny sportowe przez niepełnosprawnych.

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie jest inwestycją o niezwykle istotnym znaczeniu dla naszej Gminy i stanowi pierwszy krok w realizacji ustawowych jej obowiązków wynikających z zapisów ustawy Prawo oświatowe, a także oczekiwań mieszkańców, a przede wszystkim uczniów naszej lokalnej społeczności.

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie