Ogłoszenie naboru nr 01/2017 wniosków o przyznanie pomocy w zakresie: Rozwoju gospodarczego obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - rozwój działalności gospodarczych

Termin składania wniosków: od 13 do 27 lutego 2017 r.

Forma wsparcia: REFUNDACJA do 70% kosztów kwalifikowanych.

 

>>Pełna treść ogłoszenia

>>Załącznik nr 1 - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

>>Załącznik nr 2 - Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020

>>Załącznik nr 3 - Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

>>Załącznik nr 4 - Oświadczenie grupy defaworyzowane

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

>>Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

>>Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Dodatkowe załączniki:

>>Oświadczenie o zgodności elektronicznej wniosku

 


Ogłoszenie naboru nr 02/2017 wniosków o przyznanie pomocy w zakresie: Rozwoju gospodarczego obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków: od 13 do 27 lutego 2017 r.

Forma wsparcia: RYCZAŁT

Kwota wsparcia: 55 000,00 zł

Poziom wsparcia: 100%

Limit środków dostępnych w naborze: 1 100 000, 00 zł

 

>>Pełna treść ogłoszenia

>> Załącznik nr 1 - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

>> Załącznik nr 2 - Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020

>> Załącznik nr 3 - Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

>> Załącznik nr 4 - Oświadczenie grupy defaworyzowane

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

>>Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

>>Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Dodatkowe załączniki:

>>Oświadczenie o zgodności elektronicznej wniosku