Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oferty na realizację zadań publicznych należy składać na określonych Rozporządzeniami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wzorach ofert. Rozporządzenia określają również wzory umów oraz sprawozdań. Poniżej zamieszczone zostały aktualne druki.

 

Od 1 marca 2019 r. będą obowiązywać nowe wzory druków, umów i sprawozdań w zleceniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym.

 

Druki obowiązujące do 28 lutego 2019 r.:

 

>>Oferta realizacji zadania publicznego<<

>>Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego tzw. mały grant<<

>>Umowa o realizację zadania publicznego - Zleceniobiorca<<

>>Umowa o realizację zadania publicznego - Operator projektu<<

>>Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego<<

>>Sprawozdanie - Operator projektu<<

>>Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego tzw. mały grant<<