Kampania społeczna 4U! - postępowanie w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego

https://4u.tpcoe.gov.pl/

Grafika 4U - Terrorism prevention

 

 

 


 

Akcja „Bezpieczna Woda" jest inicjatywą Ministerstwa Sportu i Turystyki, której celem jest popularyzacja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

W założeniach efektem planowanej Akcji będzie zmniejszenie liczby wypadków podczas letniego wypoczynku poprzez wykształcenie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży szkolnej uprawiających sporty i rekreację wodną.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT AKCJI "BEZPIECZNA WODA"

 

 

Ulotka - nie dla czadu!

 


Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło zimową edycję akcji „Bezpieczna Woda” skierowaną do nauczycieli, wychowawców, funkcjonariuszy policji rzecznych, ratowników oraz rodziców, stanowiącą zestaw podstawowych zasad bezpieczeństwa na zamarzniętych zbiornikach wodnych, ujętych w formie plakatu oraz 4-stronicowej ulotki. Materiały edukacyjno-informacyjne stanowią pomoc dydaktyczną w ramach zajęć szkolnych na temat zagrożeń związanych z przebywaniem na zamarzniętych rzekach, stawach i jeziorach.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT AKCJI "BEZPIECZNA WODA - ZIMA"

 


 

 


 

Regionalny System Ostrzegania to usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach nie tylko na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, ale też w telewizji i aplikacjach na komórki. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na drogach.

Informacje na temat instalacji aplikacji

Więcej informacji na stronach Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

 

PORADNIKI RSO: