WYKAZ  ZAKŁADÓW  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  GMINIE RUDZINIEC

 

 

Lp.

 

Nazwa zakładu opieki zdrowotnej

 

Adres

 

Organ założycielski

 

Numer telefonu / faxu

 I. Publiczne i Niepubliczne Przychodnie /Ośrodki Zdrowia/

 

1.

 

NZOZ SP. P. Lekarzy „Salus”

 

ul.Opolska 4
44-160 Rudziniec

 

 

Spółka Partnerska Lekarzy

 

 

32 230 32 79

 

2.


NZOZ Ośrodek Zdrowia w Bojszowie


Bojszów
ul. Kościuszki 22
44-160 Rudziniec

 

Osoba fizyczna

 

 

32 230 51 14

 

3.

 
Poradnie (NZOZ CUM Remedium w Pyskowicach)


ul. Sportowa 2
44-172 Poniszowice

 

 

Spółka cywilna

 

 

32 230 31 78

 

4.

Poradnie (NZOZ CUM Remedium w Pyskowicach)

Taciszów
ul. Gliwicka 12a
44-171 Pławniowice

 

Spółka cywilna

 

 

32 334 40 66

5.

Stacja Opieki Caritas (NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej w Zabrzu)

ul. Opolska 4
44-160 Rudziniec

Diecezja Gliwicka

32 230 34 97

6.

NZOZ Zakład Lecznictwa Odwykowego „Szansa”

ul. Cmentarna 18
44-171 Pławniowice

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia”Szansa”

 

32 230 32 47