Lp.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej

Imię i Nazwisko Prezesa/Naczelnika

1

Ochotnicza Straż Pożarna w Bojszowie

ul. Sportowa 18

Kamil Sosna (Prezes)

2

Ochotnicza Straż Pożarna w Bycinie

ul. Szkolna 14a

Jerzy Gołombek (Prezes)

3

Ochotnicza Straż Pożarna w Chechle

ul. Piękna 15

Łukasz Szołtysek (Prezes)

4

Ochotnicza Straż Pożarna w Łanach

ul. Pyskowicka 20

Rajmund Wolany (Prezes)

 

 

5

Ochotnicza Straż Pożarna w Łączy

ul. Szkolna 34

Mateusz Nawrat (Prezes)

 

 

6

Ochotnicza Straż Pożarna w Niewieszy

ul. Plażowa 1

Henryk Daniel (Prezes)

 

7

Ochotnicza Straż Pożarna w Pławniowicach

ul. Gliwicka 91

Andrzej Strzelczyk (Prezes)

 

 

8

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzińcu

ul. Gliwicka 1

Sebastian Migas (Prezes)

 

 

9

Ochotnicza Straż Pożarna w Słupsku

ul. Jagiellońska 11

Grzegorz Szołtysik (Prezes)

 

 

10

Ochotnicza Straż Pożarna w Widowie

ul. Stawowa 2

Grzegorz Dusza (Prezes)