SZKOŁY

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzińcu
ul. Gliwicka 5
tel. (32) 230 31 92
e-mail: zsp@rudziniec.pl
strona www: www.zsprudziniec.szkolnastrona.pl
W skład zespołu wchodzą:
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudzińcu
- Przedszkole Publiczne w Rudzińcu
ul. Gliwicka 7
tel. (32) 230 30 00

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pławniowicach
ul. Gliwicka 105
tel. (32) 230 55 40
e-mail: zsp@plawniowice.dlaedu.pl
strona www: www.plawniowice.com.pl
W skład zespołu wchodzą:
- Szkoła Podstawowa w Pławniowicach
- Przedszkole Publiczne w Pławniowicach
 

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Bojszowie
ul. Szkolna 23
tel. (32) 230 51 79
e-mail: sekretariat@spbojszow.dlaedu.pl
strona www: www.szkolabojszow.levelit.pl
 

Szkoła Podstawowa w Bycinie
ul. Szkolna 13
tel. (32) 230 56 21
e-mail: spbycina@poczta.onet.pl
strona www: www.spbycina.pl
 

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie
ul. Szkolna 23
tel. (32) 270 15 21
e-mail: sp.kleszczow@interia.pl
strona www: www.sp-kleszczow.cba.pl

w ramach placówki funkcjonuje oddział przedszkolny w Taciszowie.
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poniszowicach
ul. Gliwicka 32
tel. (032) 230 31 72
e-mail: zsp@poniszowice.dlaedu.pl
strona www: www.zspponiszowice.pl
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie
ul. Szkolna 9
tel. (32) 230 34 60
e-mail: sprudno@gmail.com
strona www: www.sprudno.edu.pl

 W skład zespołu wchodzą:
- Szkoła Podstawowa w Rudnie (ul. Szkolna 9)
- Przedszkole Publiczne w Rudnie (ul. Boczna)
ul. Boczna 6, tel. (32) 230 37 56

 

Szkoła Podstawowa w Chechle
Szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło
ul. Szkolna 1
tel. (32) 610 02 80
e-mail: chechlo2013@wp.pl
strona www: www.spchechlo.edu.pl