Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Rudziniec na rok 2018.

>>harmonogram<<

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2018 rok

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2017 rok

Przypomnienie o terminach płatności

Właściciele nieruchomości obowiązani są do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminach do:

- 15 czerwca danego roku, za pierwsze półrocze, tj. styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec,

- 15 grudnia danego roku, za drugie półrocze, tj. lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień.

- Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych.

Opłaty można wpłacać u inkasentów (sołtysów), w kasie lub przelewem na konto gminy – numer rachunku bankowego: 32 8454 1024 2008 0041 4588 0002.

 


>>Wzór umowy użyczenia pojemnika<<


 

DO POBRANIA

Formularz deklaracji wysokości opłaty za odpady

 


 

Dlaczego w gminach wzrastają opłaty za wywóz odpadów?

 Wyniki ankiety - częstotliwość wywozu odpadów zmieszanych

 


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok

 


 


 

Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 


 

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE NA TERENIE GMINY RUDZINIEC

 


 

Miejsca zagospodarowania odpadów: 
 
 
 
Lp. Rodzaj odpadów Instalacje (nazwa, adres) Rodzaj instalacji

1

Odpady niesegregowane

Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o.,44-100 Gliwice, ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice ul. Rybnicka 199 G

 

REGIONALNA

2

Odpady ulegające biodegradacji

REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o., ul. Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Laryszowska, 42-600 Tarnowskie Góry

 

REGIONALNA

3

Odpady niesegregowane

MPGK Sp. z o.o.,41-800 Zabrze ul. Cmentarna 19F

 

REGIONALNA

4 Odpady niesegregowane Landeco Sp. zo.o.,41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Zwycięstwa 4

REGIONALNA

 


 

Urząd Gminy Rudziniec informuje, iż zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy zajmują się firmy:

„EKOPLAN” sp. z o. o. z siedzibą Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

„DUOS” s. c. Szuścik & Szuścik, ul. Stalmacha 8, 44-100 Gliwice

Przedmiotowe odpady można oddać w n/w punktach zbiórki:

-„EKOPLAN” Sp. z o. o. Zakład recyklingu odpadów, ul. Gliwicka 97, 44-160 Rudziniec

- Punkt apteczny „DUOS”, ul. Gliwicka 12a, 44-171 Taciszów

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.

 

Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

 

Ponadto sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie mniejszej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt zużyty jest tego samego rodzaju.

 

Jednocześnie informujemy, iż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany będzie także w ramach zbiorek akcyjnych przeprowadzonych zgodnie z wcześniej ustalonym i podanym do publicznej wiadomości harmonogramem.