SZANOWNI PAŃSTWO

W dniu 28.03.2018 roku Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zatwierdziła "Szczególne zasady dofinansowania dla osób fizycznych realizujących inwestycje w ramach Programu Smog Stop pn.: Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji - Edycja 2018".

Trwają wytężone prace nad nowym Regulaminem Naboru dla Programu SMOG STOP - Edycja 2018, powyższa decyzja oznacza, że w najbliższym czasie (w II kwartale 2018 r.) nastąpi publikacja nowego Regulaminu. Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji dowiedzą się z niego, między innymi o tym:

  • kiedy odbędzie się nabór wniosków o dotację,
  • kto będzie uprawniony do ubiegania się o dotację na wymianę starego źródła ciepła na nowe,
  • jaki zakres rzeczowy objęty będzie dofinansowaniem,
  • jaka będzie wysokość dofinansowania,
  • czy można będzie łączyć dotację Funduszu z innym wsparciem finansowym,
  • jakie dokumenty będzie należało przedłożyć, aby móc ubiegać się o dofinansowanie.

Nabór wniosków planowany jest wstępnie na IV kwartał 2018 r.

Ponadto, informujemy że zgodnie z przyjętymi szczególnymi warunkami:

  • beneficjentami Programu będą osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
  • przez jednorodzinny budynek mieszkalny rozumiany będzie budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku,
  • do kosztów kwalifikowanych w rozliczeniu środków Funduszu uwzględniane będą faktury wystawione i wydatki poniesione po 31.05.2018 roku,
  • zakończenie zadania nie może nastąpić przed 1.06.2018 r.,

Aktualne informacje na temat nowego Programu oraz Regulaminu Naboru dla Programu SMOG STOP - Edycja 2018, można na bieżąco śledzić na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.wfosigw.katowice.pl/program-smog-stop-2018.html

WIĘCEJ INFORMACJI

 


Informacja o ochronie danych osobowych

W związku z art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez Wnioskodawców jest Urząd Gminy w Rudzińcu  44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka 26.

Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Wnioskodawcy podają swoje dane osobowe dobrowolnie i posiadają prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Lista Inwestorów na BIOMASĘ w roku 2018, z którą można zapoznać się tutaj.
Lista Inwestorów na GAZ w roku 2018, z którą można zapoznać się tutaj.
Lista Inwestorów na PALIWO STAŁE w roku 2018, z którą można zapoznać się tutaj.

Lista Rezerwowa na BIOMASĘ, z którą  można zapoznać się tutaj.
Lista Rezerwowa na GAZ, z którą  można zapoznać się tutaj.
Lista Rezerwowa na PALIWO STAŁE, z którą  można zapoznać się tutaj.


 
Termin składania wniosków: do dnia 9 marca br.