Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

- 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. Nauczyciele zapewnią opiekę tylko tym uczniom dla których rodzice nie zdołają zorganizować opieki z dnia na dzień;
- od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, co powinniśmy  zrobić:

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/zamkniete-szkoly-i-przedszkola-wyjasnienia-men   

Dalsze komunikaty za chwilę.