Z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa, biorąc pod uwagę decyzję Rządu Rzeczpospolitej Polski o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych od dnia dzisiejszego tj od 11 marca do  25 marca 2020r.

Dyrektorzy szkół, Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w miarę możliwości umożliwiają pracownikom pracę zdalną z miejsca zamieszkania. Pozostali pracownicy administracji i obsługi winni wstawić się do pracy. 

 Bardzo proszę o nieuleganie panice. To są działania profilaktyczne.