Szanowni Mieszkańcy Gminy Rudziniec


W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym, związanym z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2, Urząd Gminy Rudziniec zachęca do regulowania zobowiązań finansowych wobec Gminy za pomocą płatności elektronicznych.

Poniżej znajdują się numery kont bankowych dla różnych rodzajów wpłat:

Podatek od nieruchomości, środków transportowych, rolny, leśny oraz:
opłata skarbowa, opłaty za dzierżawę, opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty planistyczne i adiacenckie, opłata za zajęcie pasa drogowego i inne
numer rachunku 32 8454 1024 2008 0041 4588 0002
(nr ten znajduje się również na nakazie płatniczym)
W tytule przelewu wpisać: rodzaj należności, nr decyzji (nakazu płatniczego) Imię i Nazwisko.

Natomiast opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacamy na numer rachunku 89 8454 1024 2082 0041 4588 0029
W tytule przelewu należy wpisać: opłata za wywóz odpadów komunalnych, Imię i Nazwisko osoby która złożyła deklaracje i adres nieruchomości z której odbierane sa odpady.

Dziękujemy za zastosowanie się do powyższych wytycznych.