Zostań w domu! nie ryzykuj!

„kup sobie czas" dla lepszego przygotowania służby zdrowia !

Zgodnie z uaktualnionym  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:
- wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
- zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej;
- wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
- sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

W przypadku gdy przemieszczanie się następuje pieszo – jednocześnie będą mogły poruszać się w ten sposób dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie (z tym że to ograniczenie nie dotyczy najbliższej rodziny).

Środkami publicznego transportu zbiorowego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

W mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej. Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Poza zakazem przemieszczania się rząd wprowadza jednak kilka zmian. Nowe przepisy zakazują organizowania w okresie od 25 do 11 kwietnia zgromadzeń. Ograniczenia tego nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem pracy. Rozporządzenie stanowi także, że w tym okresie w obrzędach religijnych będzie mogło brać udział jednocześnie 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

Minister zdrowia mówił, że jeżeli nie ograniczymy zgromadzeń i wyjść z domu do zera, nie uda nam się uratować ludzkich żyć!

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020r.