Przedsiębiorcy – najemcy lokali użytkowych, będących własnością Gminy Rudziniec, którzy na skutek ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wstrzymali lub  ograniczyli prowadzoną w wynajmowanym lokalu użytkowym działalność gospodarczą o charakterze usługowym, gastronomicznym, handlowym lub produkcyjnym mogą wystąpić z wnioskiem o udzielenie ulgi w zapłacie czynszu za wynajmowany lokal użytkowy, poczynając od czynszu za miesiąc kwiecień 2020 r.

W związku z zagrożeniem epidemicznym dotyczącym koronawirusa i ogłoszeniu stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, w trosce o zdrowie Państwa i dzieci z dniem 24 marca 2020r. zamykam place zabaw, siłownie plenerowe i boiska sportowe znajdujące się na terenie Gminy Rudziniec.

Zgodnie z uaktualnionym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu

WAŻNE informacje dotyczące kwarantanny domowej

W związku z zagrożeniem epidemicznym dotyczącym koronawirusa oraz w trosce o zdrowie Państwa i dzieci prosimy o ograniczone korzystanie z placów zabaw , siłowni plenerowych i boisk sportowych.

Proszę o bezwzględne przestrzeganie zasady aby zachować odległość od innych uczestników co najmniej 1,5m.

Dzieci i młodzież nie mogą gromadzić się i przebywać na tych terenach rekreacyjnych

 

z poważaniem

Krzysztof Obrzut

Wójt Gminy Rudziniec