Szanowni Mieszkańcy Gminy Rudziniec


W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym, związanym z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2, Urząd Gminy Rudziniec zachęca do regulowania zobowiązań finansowych wobec Gminy za pomocą płatności elektronicznych.

Poniżej znajdują się numery kont bankowych dla różnych rodzajów wpłat:

Podatek od nieruchomości, środków transportowych, rolny, leśny oraz:
opłata skarbowa, opłaty za dzierżawę, opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty planistyczne i adiacenckie, opłata za zajęcie pasa drogowego i inne
numer rachunku 32 8454 1024 2008 0041 4588 0002
(nr ten znajduje się również na nakazie płatniczym)
W tytule przelewu wpisać: rodzaj należności, nr decyzji (nakazu płatniczego) Imię i Nazwisko.

Natomiast opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacamy na numer rachunku 89 8454 1024 2082 0041 4588 0029
W tytule przelewu należy wpisać: opłata za wywóz odpadów komunalnych, Imię i Nazwisko osoby która złożyła deklaracje i adres nieruchomości z której odbierane sa odpady.

Dziękujemy za zastosowanie się do powyższych wytycznych.

 

 

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-Cov-2, proszę Klientów Urzędu Gminy w  Rudzińcu, aby w tym trudnym czasie załatwiać w naszym urzędzie tylko sprawy naprawdę ważne i terminowe.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców; proszę jeżeli się da, realizować sprawy drogą pocztową lub e-mailowo (wymagany jest podpis elektroniczny) pod adresem gmina@rudziniec .pl.

Wszelkie niejasności, zapytania  proszę, w miarę możliwości, realizować telefonicznie.  Proszę o cierpliwość, w urzędzie tez pracują rodzice uczniów do lat 8, którym po zamknięciu szkół i przedszkoli przysługuje opieka nad tymi dziećmi.

ODDZIAŁ GLIWICE - OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI OD DNIA 16 MARCA 2020 R.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony na terenie całego kraju, informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek) autobusy GTV BUS obsługujące Oddział w GLIWICACH będą kursować jak w dni robocze w okresie ferii i wakacji (nie będą obsługiwane kursy z oznaczeniem "S"). Powyższe obowiązuje do odwołania. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy. Bliższe informacje pod numerami telefonów z poszczególnych oddziałów w zakładce kontakt. 

 

Z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa, biorąc pod uwagę decyzję Rządu Rzeczpospolitej Polski o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych od dnia dzisiejszego tj od 11 marca do  25 marca 2020r.

Dyrektorzy szkół, Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w miarę możliwości umożliwiają pracownikom pracę zdalną z miejsca zamieszkania. Pozostali pracownicy administracji i obsługi winni wstawić się do pracy. 

 Bardzo proszę o nieuleganie panice. To są działania profilaktyczne.

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

- 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. Nauczyciele zapewnią opiekę tylko tym uczniom dla których rodzice nie zdołają zorganizować opieki z dnia na dzień;
- od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, co powinniśmy  zrobić:

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/zamkniete-szkoly-i-przedszkola-wyjasnienia-men   

Dalsze komunikaty za chwilę.