W 2020 roku obowiązują stawki podatkowe od środków transportowych zgodnie z niżej podaną uchwałą.

Uchwała Nr XXI/145/2019 Rady Gminy Rudziniec z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok