• od 1 ha fizycznego gruntu - 262,45 zł/dla posiadaczy gruntów rolnych o powierzchni do 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego/
  • od 1 ha przeliczeniowego gruntu - 131,23 zł/dla  posiadaczy gospodarstw rolnych tj. gruntów o powierzchni powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego/