• od 1 ha fizycznego gruntu - 292,30 zł/dla posiadaczy gruntów rolnych o powierzchni do 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego/
  • od 1 ha przeliczeniowego gruntu - 146,15 zł/dla  posiadaczy gospodarstw rolnych tj. gruntów o powierzchni powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego/