Stawka podatku leśnego na 2018 rok od 1 ha lasu wynosi - 43,35 zł