Stawka podatku leśnego na 2020 rok od 1 ha lasu wynosi - 42,73 zł