2021-10-15 - Wyniki zapytania ofertowego - Wykonanie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudziniec

więcej>>


2021-10-11 - Zapytanie ofertowe -  Zakup i montaż lamp solarnych w ramach Funduszu Sołeckiego na boisku wiejskim w Chechle

więcej>>

odpowiedzi na pytania wykonawców>>


2021-10-08 - Wyniki zapytania ofertowego - Odwóz dziecka z zespołu szkół w Gliwicach do Chechła

więcej>>


2021-10-08 - Wyniki zapytania ofertowego - Dowóz, odwóz i opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym z Taciszowa do Ośrodka w Gliwicach

więcej>>


2021-10-06 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudziniec

więcej>>

Wyjaśnienia>>


2021-10-06 - Wyniki zapytania ofertowego - Wykonanie planów tyflograficznych

więcej>>


2021-10-05 - Wyniki zapytania ofertowego - Wykonanie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudziniec

więcej>>


2021-10-04 - Zapytanie ofertowe - Dowóz, odwóz i opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym z Taciszowa do Ośrodka w Gliwicach

więcej>>


2021-09-30 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie planów tyflograficznych i tabliczek w języku Braille’a  dla Urzędu Gminy w Rudzińcu, służących zapewnieniu dostępności w zakresie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku urzędu, w sposób wizualny i dotykowy wraz z ich dostawą

więcej>>


2021-09-29 - Wyniki zapytania ofertowego - Wykonanie przeglądu obiektów mostowych

więcej>


2021-09-29 - Wyniki zapytania ofertowego - Opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór autorski - dobudowa punktów świetlnych

więcej>>


2021-09-28 - Wyniki zapytania ofertowego - Utwardzenie dwóch miejsc przystankowych wraz z zakupem barierek przy ul. Gliwickiej w Widowie w ramach funduszu sołeckiego

więcej>>


2021-09-21 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudziniec

więcej>>


2021-09-20 - Wyniki zapytania ofertowego - Dowóz i przewóz uczniów na turnieje sportowe na terenie województwa śląskiego w roku 2021

więcej>>


2021-09-17 - Unieważnienie zapytania ofertowego - Wykonanie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudziniec

więcej>>


2021-09-16 - Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór autorski - dobudowa punktów świetlnych

więcej>>


2021-09-16 - Wyniki zapytania ofertowego - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bojszowie - wykonanie dokumentacji i nadzór autorski

więcej>>


2021-09-15 - Wyniki zapytania ofertowego - Utwardzenie dwóch miejsc przystankowych wraz z zakupem barierek przy ul. Gliwickiej w Widowie w ramach funduszu sołeckiego

więcej>>


2021-09-14 - Zapytanie ofertowe - Dowóz i przewóz uczniów na turnieje sportowe na terenie województwa śląskiego w roku 2021

więcej>>


2021-09-14 - Zapytanie ofertowe - Odwóz dziecka z zespołu szkół w Gliwicach do Chechła

więcej>>


2021-09-14 - Zapytanie ofertowe - Dowóz, odwóz i opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym z Taciszowa do Ośrodka w Gliwicach

więcej>>


2021-09-13 - Wyniki zapytania ofertowego - Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"...

więcej>>


2021-09-13 - Wyniki zapytania ofertowego - Oferta na dowóz uczniów w związku z programem...

więcej>>


2021-09-13 - Wyniki zapytania ofertowego - „Naprawa nawierzchni boiska tzw. Bielik w Rudzińcu”

więcej>>


2021-09-09 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudziniec

więcej>>


2021-09-09 - Wyniki zapytania ofertowego- Budowa piłkochwytów na obiektach LKS Ślązak Bycina i LKS Młodość Rudno

więcej>>


2021-09-08 - Zapytanie ofertowe - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bojszowie - wykonanie dokumentacji i nadzór autorski

więcej>>


2021-09-02 - Zapytanie ofertowe - Oferta na dowóz uczniów w związku z programem...

więcej>>


2021-08-31 - Zapytanie ofertowe - „Naprawa nawierzchni boiska tzw. Bielik w Rudzińcu”

więcej>>


2021-08-30 - Zapytanie ofertowe - Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"...

więcej>>


2021-08-31 - Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

2021-08-23 - Zapytanie ofertowe- Naprawa nawierzchni boiska tzw. Bielik w Rudzińcu

więcej>>


2021-08-23 - Zapytanie ofertowe- Budowa piłkochwytów na obiektach LKS Ślązak Bycina i LKS Młodość Rudno

więcej>>

Odpowiedzi na pytania wykonawców>>


2021-08-20 - Wyniki zapytania ofertowego- Zakup i montaż lamp solarnych w ramach Funduszu Sołeckiego: Bojszów ul. Kościelna, Słupsko ul. Stawowa

więcej>>


2021-08-02 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia - Pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Remont kapliczki w Taciszowie"

więcej>>


2021-07-21 - Zapytanie ofertowe - Pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Remont kapliczki w Taciszowie”

zapytanie>>

formularz ofertowy>>

wzór umowy>>


2021-07-21 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Remont kapliczki w Taciszowie"

więcej>>


2021-07-15- Wyniki zapytania ofertowego - Pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa wiaty przy placu zabaw w Sołectwie Łącza"

więcej>>


2021-07-14 - Wyniki zapytania ofertowego- Zakup i montaż lamp solarnych w ramach Funduszu Sołeckiego: Bojszów ul. Kościelna, Słupsko ul. Stawowa

więcej>>


2021-07-07 - Zapytanie ofertowe -  Remont kapliczki w Taciszowie

więcej>>


2021-07-07 - Unieważnienie zapytania ofertowego -  Remont kapliczki w Taciszowie

więcej>>


2021-07-06 - Wyniki zapytania ofertowego - Utwardzenie poboczy wzdłuż drogi ulicy Piaskowej w Rzeczycach w ramach Funduszu Sołeckiego

więcej>>


2021-07-05- Zapytanie ofertowe - Pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa wiaty przy placu zabaw w Sołectwie Łącza"

więcej>>


2021-07-02 - Informacja o wynikach postępowania: "Zakup i montaż lamp solarnych w Ramach Funduszu Sołeckiego - Bojszów ulica Kościelna, Słupsko ulica Stawowa, boisko wiejskie Chechło"

informacja>>


2021-07-02 - Zapytanie ofertowe- Zakup i montaż lamp solarnych w ramach Funduszu Sołeckiego: Bojszów ul. Kościelna, Słupsko ul. Stawowa

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

opis - Bojszów ul. Kościelna>>

opis - Słupsko ul. Stawowa>>

wzór umowy>>

mapa Bojszów ul. Kościelna>>

mapa Słupsko ul. Stawowa>>


2021-06-30- Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: “Modernizacja kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Bojszowie”.

wyniki>>


2021-06-28 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Bycinie"

informacja>>


2021-06-25 - Wyjaśnienia do zapytania ofertowego "Zakup i montaż lamp solarnych w Ramach Funduszu Sołeckiego - Bojszów ulica Kościelna, Słupsko ulica Stawowa, boisko wiejskie Chechło"

wyjaśnienia>>


2021-06-24 - Zapytanie ofertowe -  Remont kapliczki w Taciszowie

więcej>>


2021-06-21 - Zapytanie ofertowe -  Zakup i montaż lamp solarnych w ramach Funduszu Sołeckiego

więcej>>


2021-06-18 - Zapytanie ofertowe -  Modernizacja ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Bycinie

więcej>>


2021-06-11 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa wiaty przy placu zabaw w sołectwie Łącza

więcej>>


2021-05-12 - Zapytanie ofertowe -  Modernizacja ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Bycinie

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

wzór umowy>>

program funkcjonalno - użytkowy>>


2021-06-02 - Unieważnienie postępowania - Modernizacja ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Bycinie

informacja>>


2021-06-02 - Zapytanie ofertowe - Utwardzenie poboczy wzdłuż drogi ulicy Piaskowej w Rzeczycach w ramach Funduszu Sołeckiego

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

przedmiar robót>>

wzór umowy>>


2021-06-01 - Zapytanie ofertowe - Umocnienie rowu ażurami przy ulicy Rzemieślników w Kleszczowie w ramach Funduszu Sołeckiego

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

przedmiar robót >>

wzór umowy>>


2021-06-01 - Zapytanie ofertowe - Pełnienie kompleksowego Nadzoru inwestycyjnego nad realizacja zadania pn.: modernizacja kuchni i stołówki w szkole Podstawowej w Bojszowie

więcej>>


2021-05-31- Zapytanie ofertowe - Budowa wiaty przy placu zabaw w sołectwie Łącza

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

wzór umowy >>

program funkcjonalno - użytkowy>>


2021-05-12 - Zapytanie ofertowe -  Modernizacja ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Bycinie

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

wzór umowy>>

program funkcjonalno - użytkowy>>


2021-04-20 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont nawierzchni tłuczniowej dróg gminnych i wewnętrznych

więcej>>


2021-03-26 - Zapytanie ofertowe - Remont nawierzchni tłuczniowej dróg gminnych i wewnętrznych

więcej>>


2021-03-26 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej dróg gminnych i wewnętrznych

więcej>>


2021-03-26 - Wyniki zapytania ofertowego - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski - dostosowanie budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnie .

więcej>>


2021-03-11 - Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski - dostosowanie budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnie .

więcej>>


Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej dróg gminnych i wewnętrznych

zapytanie ofertowe >>

formularz ofertowy>>

wykaz dróg gminnych>>

wykaz dróg wewnętrznych>>

wzór umowy>>

specyfikacja techniczna>>

sprawozdanie z wykonania robót dla dróg gminnych>>

sprawozdanie z wykonania robót dla dróg wewnętrznych>>

 


Zapytanie ofertowe- Opieka nad zwierzętami dziko żyjącymi z terenu Gminy Rudziniec, poprzez ich transport i sprawowanie opieki w ośrodku rehabilitacji

więcej>>

Wyniki zapytania ofertowego>>


Zapytanie ofertowe- Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rudziniec i przekazywanie ich do schronisk

więcej>>

Wyniki zapytania ofertowego>>


2020-11-27 - Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Rudziniec.

więcej>>

Wyniki zapytania ofertowego>>


2020-11-24 - Zapytanie ofertowe -Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Urzędu Gminy w Rudzińcu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

więcej>>

Wyniki zapytania ofertowego>>


2020-11-17 - Zapytanie ofertowe - Montaż nawiewników higrosterowanych i ograniczników do okien wraz z regulacją okien w budynku Urzędu Gminy Rudziniec przy ulicy Gliwickiej 26

więcej>>

wynik zapytania ofertowego>>


 Zapytanie ofertowe- odwodnienia dróg

informacja o wyborze oferty>>

zapytanie>>

załącznik nr 1>>

załącznik nr 2>>

załącznik nr 3>>

załącznik nr 4>>

załącznik nr 5>>

załącznik nr 6>>

załącznik nr 7>>


Zapytanie ofertowe- Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych  - nawierzchnia asfaltowa

informacja o wyborze oferty>>

zapytanie>>

załącznik nr 1>>

załącznik nr 2>>

załącznik nr 3>>

załącznik nr 4>>

załącznik nr 5>>


2020-08-20 - Wyniki zapytania ofertowego - dowóz uczniów w ramach programu "PŁYWAM BO LUBIĘ, PŁYWAM BO CHCE-NAUKA PŁYWANIA W GMINIE RUDZINIEC"

więcej>>


2020-08-13 - Zapytanie ofertowe - dowóz uczniów w ramach programu "PŁYWAM BO LUBIĘ, PŁYWAM BO CHCE-NAUKA PŁYWANIA W GMINIE RUDZINIEC"

więcej>>


2020-08-13 - Wyniki zapytania ofertowego - "PŁYWAM BO LUBIĘ, PŁYWAM BO CHCE-NAUKA PŁYWANIA W GMINIE RUDZINIEC"

więcej>>


Zapytanie ofertowe " PŁYWAM BO LUBIĘ, PŁYWAM BO CHCE-NAUKA PŁYWANIA W GMINIE RUDZINIEC"

zapytanie>>


Zapytanie ofertowe "Ogólnodostępna strefa aktywności fizycznej w Pławniowicach"

informacja o wyborze oferty>>

zapytanie>>

PZT>>

zalnr2>>  

zalnr3>>

przedmiar>> 

STWIORB>>

projekt>>

formularz>>    

wyjaśnienia do zapytania>>

 


Zapytanie ofertowe Czyszczenie i umocowanie rowu przydrożnego przy drodze gminnej

informacja o wyborze ofert>>

zapytanie>>

zal nr 1>>

zał nr 2>>

zał nr 3>>

zał nr 4>>

zał nr 5>>

zał nr 6>>

załnr7>>

mapy>>

 


Zapytanie ofertowe- Remont cząstkowy nawierzchni drogi rolniczej tzw. żółtej drogi w Łanach w ramach Funduszu Sołeckiego

informacje o wyborze oferty>>

zapytanie>>

załącznik nr 1>>

załącznik nr 2>>

załącznik nr 3>>


2020-04-15 - Wyniki zapytania ofertowego - Budowa placu zabaw na terenie klubu sportowego MŁODOŚĆ Rudno

więcej>>


2020-04-09 - Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy nawierzchni drogi rolniczej tzw. żółtej drogi w Łanach w ramach Funduszu Sołeckiego

Informacja>>

zapytanie>>

załącznik nr 1>>

załącznik nr 2>>

załącznik nr 3>>


2020-04-01 - Zapytanie ofertowe - Budowa placu zabaw na terenie klubu sportowego MŁODOŚĆ Rudno

więcej>>


Zapytanie ofertowe- Remont cząstkowy nawierzchni drogi rolniczej

Informacja o wynikach postępowania>>

zapytanie>> 

załącznik nr 1>>

załącznik nr 2>>

załącznik nr 3>>


Zapytanie ofertowe- Remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy Rudziniec

Informacja o wynikach postępowania>>

zapytanie>>

załącznik nr 1>>

załącznik nr 2>>  

załącznik nr 3>>

 


2020-02-27 - Zapytanie ofertowe - Dowóz i opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym

więcej>>

Informacja o wynikach postępowania>>


Zapytanie ofertowe "Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - nawierzchnia asfaltowa"

Informacja o wynikach postępowania>>

Zapytanie >>         

specyfikacje techniczne>>        

zał nr 1>>   

załnr2>>  

zał nr 3>>

zał nr 4>>


Wyniki zapytania ofertowego -Dowóz i przywóz osób - uczniów szkół podstawowych  wraz z opiekunami w celu uczestnictwa w turniejach sportowych organizowanych na terenie województwa śląskiego” w roku 2020

więcej>>


2019-12-13 - Wyniki zapytania ofertowego - Opieka nad zwierzętami dziko żyjącymi z terenu Gminy Rudziniec

więcej>>


2019-12-13 - Wyniki zapytania ofertowego - Wyłapywanie zwierząt z terenu Gminy Rudziniec i przekazywanie ich do schronisk

więcej>>


Zapytanie ofertowe "Dowóz i przewóz osób-uczniów szkół podstawowych wraz z opiekunami w celu uczestnictwa w turniejach sportowych organizowanych na terenie województwa śląskiego"

zapytanie ofertowe>>  

formularz ofertowy>>

 


Zapytanie ofertowe  "Wyłapywanie zwierząt z terenu Gminy Rudziniec i przekazywanie ich do schronisk"

zapytanie ofertowe -korekta>>

zapytanie ofertowe>>             

formularz ofertowy>>

 


Zapytanie ofertowe "Opieka nad zwierzętami dziko żyjącymi z terenu Gminy Rudziniec"

zapytanie ofertowe>>        

formularz ofertowy>>

 


2019-12-04 - Wyniki zapytania ofertowego - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla UG Rudziniec w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.

więcej>>


2019-11-26 - Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla UG Rudziniec w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.

więcej>>


Zapytanie ofertowe Zarurowanie odcinka rowu przy ulicy Górnej w Chechle,

Usunięcie namułu naniesionego na drogę gminną ulicę Leśną w Widowie

Informacja o wynikach postępowania>>

zapytanie ofertowe>>

zał nr 1>>

zał nr 2 >>

zał nr 3>>

zał nr 4>>


Zapytanie ofertowe-Remont nawierzchni traktu pieszego oraz obiektu mostowego pomiędzy ulicami Lipową i Szkolną w Rudnie

zapytanie ofertowe>>

zał nr 1>>

zał nr 2>>              

zał nr3>>


2019-11-04 - Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego Gminy Rudziniec - samochody pożarnicze.

więcej>>


Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw na terenie klubu sportowego MŁODOŚĆ Rudno”.

informacja o wynikach postępowania>>

Odpowiedź na zapytanie>>

wzór umowy>>                          

zapytanie ofertowe>>                        

opis techniczny>>

mapa>>                         

elementy wyposażenia>>                              

formularz oferty>>

 


2019-09-19 - Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - nawierzchnia asfaltowa

informacja o wyborze oferty>>

więcej>>


2019-08-27 - Wyniki zapytania ofertowego - Dowóz uczniów na basen w ramach programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" o nazwie "PŁYWAM BO LUBIĘ, PŁYWAM BO CHCĘ - NAUKA PŁYWANIA W GMINIE RUDZINIEC"

więcej>>


2019-08-21 - Zapytanie ofertowe - Budowa miejsc do rekreacji w sołectwach Gminy Rudziniec

więcej>>


2019-08-20 - Zapytanie ofertowe - Dowóz uczniów na basen w ramach programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" o nazwie "PŁYWAM BO LUBIĘ, PŁYWAM BO CHCĘ - NAUKA PŁYWANIA W GMINIE RUDZINIEC"

więcej>>


2019-08-19 - Wyniki zapytania ofertowego - "Pływam bo lubię, pływam bo chcę - nauka pływania w Gminie Rudziniec"

więcej>>


2019-08-09 - Wyniki zapytania ofertowego - Utwardzenie terenu pod wiatą przystankową w Słupsku w ramach Funduszu Sołeckiego

więcej>>


2019-08-09 - Zapytanie ofertowe - "Pływam bo lubię, pływam bo chcę - nauka pływania w Gminie Rudziniec"

więcej>>


2019-07-30 - Zapytanie ofertowe - Utwardzenie terenu pod wiatą przystankową w Słupsku w ramach Funduszu Sołeckiego

więcej>>


2019-07-17 - Zapytanie ofertowe - Budowa miejsc do rekreacji

więcej>>


2019-07-17 - Wyniki zapytania ofertowego - Budowa miejsc do rekreacji, piłkochwyty

więcej>>


2019-07-09 - Zapytanie ofertowe - Budowa miejsc do rekreacji, piłkochwyty

więcej>>


2019-07-09 - Wyniki zapytania ofertowego - Budowa miejsc do rekreacji, piłkochwyty

więcej>>


2019-07-08 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont drogi rolniczej w Bycinie

więcej>>


2019-07-02 - Zapytanie ofertowe - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania - Budowa miejsc do rekreacji, piłkochwyty

więcej>>


2019-07-01 - Zapytanie ofertowe - Budowa miejsc do rekreacji, piłkochwyty

więcej>>


2019-06-25 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi do terenów inwestycyjnych w Ligocie Łabędzkiej

więcej>>


2019-06-14 - Wyniki zapytania ofertowego - Sporządzenie i uzgodnienie projektów docelowej zmiany organizacji ruchu w następujących lokalizacjach: ulica Gliwicka - ulica Na Buczek w Widowie, ulica Szkolna w Bojszowie, ulica Leśna w Kleszczowie, ulica Sportowa w Taciszowie, ulica Potokowa w Rudnie oraz ulica Sportowców w Rudzińcu

więcej>>


2019-06-14 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont nawierzchni placu manewrowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Rudzińcu

więcej>>


2019-06-10 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi do terenów inwestycyjnych w Ligocie Łabędzkiej

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

wzór umowy>>

Rekomendacje Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w zakresie kryteriów oceny wniosku>>


2019-06-10 - Zapytanie ofertowe - Remont drogi rolniczej w Bycinie

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

przedmiar robót>>

wzór umowy>>


2019-05-30 - Zapytanie ofertowe - Remont nawierzchni placu manewrowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Rudzińcu

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

dokumentacja projektowa>>

wzór umowy>>

przedmiar robót>>

szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania robót>>


2019-05-27- Informacja o wynikach postępowania pn.: Zapytanie ofertowe - Remont elewacji murów oporowych przy budynku Urzędu Gminy w Rudzińcu

informacja>>


2019-05-20 - Zapytanie ofertowe - Sporządzenie i uzgodnienie projektów docelowej zmiany organizacji ruchu w następujących lokalizacjach: ulica Gliwicka - ulica Na Buczek w Widowie, ulica Szkolna w Bojszowie, ulica Leśna w Kleszczowie, ulica Sportowa w Taciszowie, ulica Potokowa w Rudnie oraz ulica Sportowców w Rudzińcu

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

wzór umowy>>

mapy z proponowaną lokalizacją>>


2019-05-17 - Zapytanie ofertowe - Remont elewacji murów oporowych przy budynku Urzędu Gminy w Rudzińcu

zapytanie ofertowe>>

przedmiar robót>>

wzór umowy>>

formularz ofertowy>>


2019-05-16- Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Remont drogi wewnętrznej - boczna ul. Piaskowej w Rzeczycach w ramach funduszu sołeckiego

informacja>>


2019-05-14 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Remont elewacji murów oporowych przy budynku Urzędu Gminy w Rudzińcu

informacja>>


2019-05-06 - Zapytanie ofertowe - Remont drogi wewnętrznej - boczna ul. Piaskowej w Rzeczycach w ramach funduszu sołeckiego

więcej>>


2019-05-06 - Zapytanie ofertowe - Czyszczenie rowów przydrożnych

więcej>>


2019-05-06 - Zapytanie ofertowe - Remont elewacji murów oporowych przy budynku Urzędu Gminy w Rudzińcu

więcej>>


2019-05-06 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont elewacji murów oporowych przy budynku Urzędu Gminy w Rudzińcu

więcej>>


2019-04-18 - Zapytanie ofertowe - Remont elewacji murów oporowych przy budynku Urzędu Gminy w Rudzińcu

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

przedmiar robót>>

wzór umowy>>


2019-04-15 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Gminy Rudziniec o nawierzchni tłuczniowej: odcinka ulicy Leśnej w Kleszczowie, odcinka ulicy Klonowej w Taciszowie, odcinka ulicy Leśnej w Taciszowie, pobocza ulicy Kasztanowej w Bycinie, drogi gminnej na działce nr 57 w Taciszowie, drogi Kasztanowej wraz z łącznikiem z ulicą Górną w Bojszowie, odcinka ulicy Familijnej w Kleszczowie i drogi rolniczej - przedłużenie ulicy Zamkowej w Rudzińcu"

informacja>>


2019-04-15 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - nawierzchnia asfaltowa"

informacja>>


2019-04-03 - Zapytanie ofertowe - Remont nawierzchni dróg wewnętrznych Gminy Rudziniec o nawierzchni tłuczniowej

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

przedmiar robót>>

wzór umowy>>


2019-04-01 - Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - nawierzchnia asfaltowa

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

wykaz dróg gminnych, w których mogą występować ubytki>>

wzór umowy>>

specyfikacja techniczna>>

sprawozdanie z wykonania robót>>


2019-01-14 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLESZCZOWIE"

informacja>>


2019-01-07 - Zapytanie ofertowe - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLESZCZOWIE

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

oświadczenie>>

wzór umowy>>

wzór umowy powierzenie danych osobowych>>


2019-01-03 - Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLESZCZOWIE"

informacja>>


2018-12-31 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLESZCZOWIE"

informacja>>


2018-12-31- Wyniki zapytania ofertowego -Dowóz i przywóz osób - uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wraz z opiekunami w celu uczestnictwa w turniejach sportowych organizowanych na terenie województwa śląskiego” w roku 2019

informacja>>


2018-12-14 - Wyniki zapytania ofertowego - „Opieka nad zwierzętami dziko żyjącymi z terenu Gminy Rudziniec, poprzez ich transport i sprawowanie opieki w ośrodku rehabilitacji”

więcej>>


2018-12-14 - Wyniki zapytania ofertowego - „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Rudziniec i przekazywanie ich do schronisk”

więcej>>


2018-12-19 - Zapytanie ofertowe - Dowóz i przywóz osób - uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wraz z opiekunami w celu uczestnictwa w turniejach sportowych organizowanych na terenie województwa śląskiego” w roku 2019

zapytanie ofertowe>>

formularz>>


2018-12-17 - Zapytanie ofertowe - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLESZCZOWIE"

zapytanie ofertowe>>

formularz>>

oświadczenie>>

wzór umowy>>

umowa powierzenia danych osobowych>>


2018-12-10 - Wyniki zapytania ofertowego - Dostawa urządzenia zabezpieczającego UTM na potrzeby Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2018-12-06 - Zapytanie ofertowe  „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Rudziniec i przekazywanie ich do schronisk”

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>


2018-12-06 - Zapytanie ofertowe „Opieka nad zwierzętami dziko żyjącymi z terenu Gminy Rudziniec, poprzez ich transport i sprawowanie opieki w ośrodku rehabilitacji”

 

2018-12-05 - Wyniki zapytania ofertowego - Dostawa serwera oraz szafy serwerowej na potrzeby Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2018-12-04 - Zapytanie ofertowe - Dostawa urządzenia zabezpieczającego UTM na potrzeby Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2018-12-04 - Wyniki zapytania ofertowego - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla UG Rudziniec w okresie od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.

więcej>>


2018-12-03 - Wyniki zapytania ofertowego -

1. Czyszczenie rowu przydrożnego przy ulicy Brzozowej w Kleszczowie
2. Czyszczenie rowu przydrożnego przy ulicy Słonecznej, Sadowej i Szkolnej w Bojszowie
3. Czyszczenie rowu przydrożnego przy odcinku ulicy Myśliwskiej w Bojszowie
4. Czyszczenie rowu przydrożnego i umocnienie elementami betonowymi wylotu rowu przy ulicy Polnej w Rudnie
5. Czyszczenie i umocnienie rowu przydrożnego przy ulicy Cichej w Rudzińcu
6. Czyszczenie i umocnienie rowu przydrożnego przy ulicy Bocznej w Bycinie
7. Czyszczenie i umocnienie rowu przydrożnego przy ulicy Stawowej w Niekarmii

więcej>>


2018-11-30 - Zapytanie ofertowe - Dostawa serwera oraz szafy serwerowej na potrzeby Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2018-11-26 - Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla UG Rudziniec w okresie od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.

więcej>>


22-11-2018 - Zapytanie ofertowe -

1. Czyszczenie rowu przydrożnego przy ulicy Brzozowej w Kleszczowie
2. Czyszczenie rowu przydrożnego przy ulicy Słonecznej, Sadowej i Szkolnej w Bojszowie
3. Czyszczenie rowu przydrożnego przy odcinku ulicy Myśliwskiej w Bojszowie
4. Czyszczenie rowu przydrożnego i umocnienie elementami betonowymi wylotu rowu przy ulicy Polnej w Rudnie
5. Czyszczenie i umocnienie rowu przydrożnego przy ulicy Cichej w Rudzińcu
6. Czyszczenie i umocnienie rowu przydrożnego przy ulicy Bocznej w Bycinie
7. Czyszczenie i umocnienie rowu przydrożnego przy ulicy Stawowej w Niekarmii

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

przedmiar Boczna Bycina>>

przedmiar Brzozowa Kleszczów>>

przedmiar Cicha Rudziniec>>

korekta przedmiaru robót na Czyszczenie i umocnienie rowu przydrożnego przy ulicy Cichej w Rudzińcu>>

przedmiar Myśliwska Bojszów>>

przedmiar Polna Rudno>>

korekta przedmiaru robót na Czyszczenie i umocnienie rowu przydrożnego przy ulicy Polnej w Rudnie>>

przedmiar Słoneczna, Sadowa, Szkolna Bojszów>>

przedmiar Stawowa Niekarmia>>


29-10-2018 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz i przywóz osób - uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wraz z opiekunami w celu uczestnictwa w turniejach sportowych organizowanych na terenie województwa śląskiego”

informacja>>


19-10-2018 - - Zapytanie ofertowe - „Dowóz i przywóz osób - uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wraz z opiekunami w celu uczestnictwa w turniejach sportowych organizowanych na terenie województwa śląskiego”

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>


19-09-2018 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wymiana wiaty przystankowej w Rudnie przy ul. Gliwickiej

informacja>>


13-09-2018 -Zapytanie ofertowe - Wymiana wiaty przystankowej w Rudnie przy ul. Gliwickiej

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

opis przedmiotu zamówienia>>

wzór umowy>>


13-09-2018 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wymiana wiaty przystankowej w Rudnie przy ul. Gliwickiej

informacja>>


05-09-2018 - Zapytanie ofertowe - Wymiana wiaty przystankowej w Rudnie przy ul. Gliwickiej

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

opis przedmiotu zamówienia>>

wzór umowy>>


05-09-2018 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wymiana wiaty przystankowej w Rudnie

informacja>>


03-09-2018 -Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Rudziniec

informacja>>


29-08-2018 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dowóz uczniów na basen w ramach programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" o nazwie "PŁYWAM BO LUBIĘ, PŁYWAM BO CHCĘ - NAUKA PŁYWANIA W GMINIE RUDZINIEC"

informacja>>


24-08-2018- Zapytanie ofertowe - Wymiana wiaty przystankowej w Rudnie przy ul. Gliwickiej

zapytanie ofertowe>>

wzór umowy>>

formularz ofertowy>>>


21-08-2018 - Zapytanie ofertowe - Dowóz uczniów na basen w ramach programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" o nazwie "PŁYWAM BO LUBIĘ, PŁYWAM BO CHCĘ - NAUKA PŁYWANIA W GMINIE RUDZINIEC"

więcej>>


21-08-2018 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wynajem basenu i szatni, nauka pływania dla 2 grup 15 osobowych przez 2 ratowników/instruktorów w trakcie zajęć trwających 1,5 godz.dla każdej grupy przez 10 tygodni

informacja>>


14-08-2018 - Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2018-08-14 - Zapytanie ofertowe - "Pływam bo lubię, pływam bo chcę - nauka pływania w Gminie Rudziniec"

więcej>>


08-08-2018 - Zapytanie ofertowe- Rozwój obszarów wiejskich Gminy Rudziniec poprzez wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnych

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

opis przedmiotu zamówienia>>

umowa>>


11-07-2018 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadań budżetowych pn.: Przebudowa nawierzchni asfaltowej ulic:
1) Górnej, Dolnej i Polnej w Rudnie oraz Szkolnej w Bojszowie
2) Polnej w Poniszowicach, Strażackiej w Poniszowicach, Na Buczek w Widowie oraz Leśnej w Niekarmii
3) Sportowej w Taciszowie, Nowej w Pławniowicach oraz Leśnej w Bycinie

informacja>>


02-07-2018 - Zapytanie ofertowe - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadań budżetowych pn.: Przebudowa nawierzchni asfaltowej ulic:
1) Górnej, Dolnej i Polnej w Rudnie oraz Szkolnej w Bojszowie
2) Polnej w Poniszowicach, Strażackiej w Poniszowicach, Na Buczek w Widowie oraz Leśnej w Niekarmii
3) Sportowej w Taciszowie, Nowej w Pławniowicach oraz Leśnej w Bycinie

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy Poniszowice, Widów, Niekarmia>>>

formularz ofertowy Rudno, Bojszów>>>

formularz ofertowy Taciszów, Pławniowice, Bycina>>

opis przedmiotu zamówienia>>

wzór umowy>>


02-07-2018 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Korytowanie rowu przy ulicy Polnej w Pławniowicach (w ramach Funduszu Sołeckiego)

informacja>>


15-06-2018 - Zapytanie ofertowe - Korytowanie rowu przy ulicy Polnej w Pławniowicach (w ramach Funduszu Sołeckiego)

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

przedmiar robót>>

wzór umowy>>

rysunek wodościeku>>


13-06-2018 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia pn.:Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadań budżetowych pn.: Przebudowa nawierzchni asfaltowych ulic:
1) Łąkowej w Rzeczycach, Nad Potokiem w Rzeczycach
2) Kanałowej w Rudzińcu, Słonecznej w Łanach
3) Górnej w Chechle, Ogrodowej w Słupsku

informacja>>


13-06-2018 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Remont elewacji budynku "A" Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pławniowicach przy ul. Gliwickiej 107

informacja>>


08-06-2018 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia pn.: - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach" w pełnym zakresie branżowym zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakresem wynikającym z Prawa budowlanego

informacja>>


06-06-2018 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Remont elewacji budynku "A" Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pławniowicach przy ul. Gliwickiej 107

informacja>>


06-06-2018 -Zapytanie ofertowe - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Remont elewacji budynku "A" Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pławniowicach przy ul. Gliwickiej 107

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

opis przedmiotu zamówienia>>

wzór umowy>>

przedmiar robót>>

kolorystyka>>

zdjęcie elewacji 1>>

zdjęcie elewacji 2>>

zdjęcie elewacji 3 >>

zdjęcie elewacji 4 >>

zdjęcie elewacji 5>>


01-06-2018 - Zapytanie ofertowe - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadań budżetowych pn.: Przebudowa nawierzchni asfaltowych ulic:
1) Łąkowej w Rzeczycach, Nad Potokiem w Rzeczycach
2) Kanałowej w Rudzińcu, Słonecznej w Łanach
3) Górnej w Chechle, Ogrodowej w Słupsku

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy Rzeczyce>>

formularz ofertowy Rudziniec, Łany>>

formularz ofertowy Chechło, Słupsko>>

wzór umowy>>


29-05-2018 - Zapytanie ofertowe - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach" w pełnym zakresie branżowym zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakresem wynikającym z Prawa budowlanego

zapytanie ofertowe>>

formularz oferty>>

wzór umowy>>


25-05-2018 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Wycinka drzew z terenów gminnych (dz. nr 201 oraz 202 obręb Rudziniec) wraz z pozyskaniem drewna"

informacja>>


24-05-2018 - Zapytanie ofertowe - Remont elewacji budynku "A" Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pławniowicach przy ul. Gliwickiej 107

zapytanie ofertowe>>

formularz oferty>>

opis remontu elewacji>>

wzór umowy>>

przedmiar robót>>

lokalizacja>>

wykaz wykonywanych usług>>

kolorystyka>>

zdjęcie elewacji 1>>

zdjęcie elewacji 2>>

zdjęcie elewacji 3 >>

zdjęcie elewacji 4 >>

zdjęcie elewacji 5>>

Przedłużenie terminu składania ofert>>


24-05-2018 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont elewacji budynku "A" Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pławniowicach przy ul. Gliwickiej 107

informacja>>


17-05-2018 - Zapytanie ofertowe - Remont elewacji budynku "A" Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pławniowicach przy ul. Gliwickiej 107

zapytanie ofertowe>>

formularz oferty>>

opis remontu elewacji>>

wzór umowy>>

przedmiar robót>>

lokalizacja>>

wykaz wykonywanych usług>>

kolorystyka>>

zdjęcie elewacji 1>>

zdjęcie elewacji 2>>

zdjęcie elewacji 3 >>

zdjęcie elewacji 4 >>

zdjęcie elewacji 5>>


17-05-2018 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont elewacji budynku "A" Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pławniowicach przy ul. Gliwickiej 107

informacja>>


10-05-2018 - Zapytanie ofertowe - Remont elewacji budynku "A" Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pławniowicach przy ul. Gliwickiej 107

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

opis remontu elewacji>>

wzór umowy>>

przedmiar robót>>

lokalizacja>>

wykaz wykonywanych robót>>

zdjęcie archiwalne>>


08-05-2018 - Zapytanie ofertowe - "Wycina drzew z terenów gminnych (działki nr 201 oraz 202 obręb Rudziniec) wraz z pozyskaniem drewna"

zapytanie ofertowe>>

załącznik nr 1>>

załącznik nr 2>>


20-04-2018 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej dla zadań budżetowych pn.: Przebudowa nawierzchni ulic:

1) Szkolnej w Bojszowie, Górnej, Dolnej i Polnej w Rudnie
2) Polnej w Poniszowicach, Strażackiej w Poniszowicach, Na Buczek w Widowie, Leśnej w Niekarmii
3) Sportowej w Taciszowie, Nowej w Pławniowicach, Leśnej w Bycinie

informacja>>


11-04-2018 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - nawierzchnia asfaltowa"

informacja>>


04-04-2018 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej dla zadań budżetowych pn.: Przebudowa nawierzchni ulic:

1) Szkolnej w Bojszowie, Górnej, Dolnej i Polnej w Rudnie
2) Polnej w Poniszowicach, Strażackiej w Poniszowicach, Na Buczek w Widowie, Leśnej w Niekarmii
3) Sportowej w Taciszowie, Nowej w Pławniowicach, Leśnej w Bycinie

więcej>>


26-03-2018 - Zapytanie ofertowe - "Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - nawierzchnia asfaltowa"

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

przedmiar robót>>

wzór umowy>>


27-02-2018 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rudziniec na lata 2018-2021 i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków”

informacja>>

zestawienie ofert>>


08-02-2018- Zapytanie ofertowe - Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rudziniec na lata 2018-2021 i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków”

zapytanie ofertowe>>


29-12-2017 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz i przywóz osób - uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wraz z opiekunami w celu uczestnictwa w turniejach sportowych organizowanych na terenie województwa śląskiego” w roku 2018

informacja>>


28-12-2017 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wyłapywanie z terenu gminy Rudziniec bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do schronisk" w 2018 r.

informacja>>


28-12-2017 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Opieka nad zwierzętami dziko występującymi z terenu Gminy Rudziniec, poprzez ich transport i sprawowanie opieki w ośrodku rehabilitacji" w roku 2018

informacja>>


21-12-2017 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Rudziniec

informacja>>


21-12-2017 - Zapytanie ofertowe - „Dowóz i przywóz osób - uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wraz z opiekunami w celu uczestnictwa w turniejach sportowych organizowanych na terenie województwa śląskiego”

zapytanie>>

formularz ofertowy>>


18-12-2017 - Zapytanie ofertowe -Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Rudziniec i przekazywanie ich do schronisk

zapytanie ofertowe>>


18-12-2017 - Zapytanie ofertowe - całodobowa gotowość transportu i przyjmowania do ośrodka rehabilitacji zwierząt dziko żyjących z terenu GMINY RUDZINIEC, zapewnienie tym zwierzętom fachowej opieki, ponoszenie kosztów zakupu żywności, leczenia oraz sprzętu i wyposażenia zapewniającego im odpowiednie warunki przebywania

zapytanie ofertowe>>


07-12-2017 - Wyniki zapytania ofertowego- Przegląd obiektów budowlanych w Gminie Rudziniec

więcej>>


2017-12-05 - Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla UG Rudziniec w okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.

więcej>>

Wyjaśnienia z dnia 11.12.2017r.

Informacja z dnia 11.12.2017r.


01-12-2017- Zapytanie ofertowe - „Przegląd obiektów budowlanych w Gminie Rudziniec -przegląd instalacji gazowej wraz z przeglądem stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości w stosunku do potrzeb użytkowych

Zapytanie ofertowe>>

Formularz ofertowy>>

Wzór umowy>>


2017-11-30 - Zapytanie ofertowe - Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Rudziniec

więcej>>


27-11-2017 -  Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przegląd obiektów budowlanych w Gminie Rudziniec”

informacja>>


14-11-2017 - Zapytanie ofertowe- Przegląd obiektów budowlanych w Gminie Rudziniec

zapytanie ofertowe>>

opis przedmiotu zamówienia i formularz ofertowy>>

wzór umowy>>

zbiorcze zestawienie ofert>>


09-11-2017- Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:opracowanie i wydanie mapy Gminy Rudziniec, usługa zaprojektowania i wydania folderu informacyjnego o Gminie Rudziniec, usługa zaprojektowania, obróbki graficznej zdjęć i wydania kolorowanki zawierającej obrazki przedstawiające atrakcje turystyczne poszczególnych gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Leśna Kraina Górnego Śląska wraz z zestawem kredek"

informacja>>


07-11-2017 - Zbiorcze zestawienie ofert: "opracowanie i wydanie mapy Gminy Rudziniec, usługa zaprojektowania i wydania folderu informacyjnego o Gminie Rudziniec, usługa zaprojektowania, obróbki graficznej zdjęć i wydania kolorowanki zawierającej obrazki przedstawiające atrakcje turystyczne poszczególnych gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Leśna Kraina Górnego Śląska wraz z zestawem kredek"

zbiorcze zestawienie>>

zbiorcze zestawienie ofert - korekta>>


27-10-2017 - Zapytanie ofertowe: "opracowanie i wydanie mapy Gminy Rudziniec, usługa zaprojektowania i wydania folderu informacyjnego o Gminie Rudziniec, usługa zaprojektowania, obróbki graficznej zdjęć i wydania kolorowanki zawierającej obrazki przedstawiające atrakcje turystyczne poszczególnych gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Leśna Kraina Górnego Śląska wraz z zestawem kredek"

zapytanie ofertowe>>

załącznik nr 1>>

załącznik nr 2>>

załącznik nr 3>>

załącznik nr 4>>


24-10-2017 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: " Budowa nowych punktów świetlnych fotowoltaicznych oświetlenia ulicznego"

informacja>>


03-10-2017 - Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: " Budowa nowych punktów świetlnych fotowoltaicznych oświetlenia ulicznego"

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

wzór umowy>>

mapy poglądowe>>


05-09-2017 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - nawierzchnia asfaltowa"

informacja>>


05-09-2017 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Budowa wolnostojących ogniw fotowoltaicznych oświetlenia ulicznego"

informacja>>


05-09-2017 - Informacja o wynikach postępowania  o udzielenie zamówienia pn.:"Dowóz uczniów siedmiu szkół podstawowych z terenu Gminy Rudziniec na basen w Kozłowie przy ul. Marcina 35 5 dni w tygodniu"

informacja>>


01-09-2017 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie koncepcji projektowej, dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania "Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Poniszowicach"

informacja>>


28-08-2017 - Zapytanie ofertowe - "Dowóz uczniów siedmiu szkół podstawowych z terenu Gminy Rudziniec na basen w Kozłowie przy ul. Marcina 35 5 dni w tygodniu"

zapytanie ofertowe>>


21-08-2017 - Zapytanie ofertowe - "Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - nawierzchnia asfaltowa"

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

przedmiar robót>>

wzór umowy>>


18-08-2017 - Zapytanie ofertowe - "Budowa wolnostojących ogniw fotowoltaicznych oświetlenia ulicznego"

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

przedmiar robót>>

wzór umowy>>

mapy>>

pismo ZDP Gliwice>>


17-08-2017 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - nawierzchnia asfaltowa"

informacja>>


17-08-2017- Zapytanie ofertowe - Wykonanie koncepcji projektowej, dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania "Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Poniszowicach"

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

opis przedmiotu zamówienia>>

wzór umowy>>

zbiorcze zestawienie ofert>>

zbiorcze zestawienie ofert - korekta>>


03-08-2017 - Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - nawierzchnia asfaltowa cz.2

zapytanie ofertowe>>

przedmiar robót>>

formularz ofertowy>>


01-08-2017- Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wynajem basenu i szatni, nauka pływania dla 9 grup 15 osobowych przez 2 ratowników/instruktorów w trakcie zajęć trwających 1,5 godz. dla każdej grupy przez 10 tygodni"

informacja>>


31-07-2017-Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie koncepcji projektowej, dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania "Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Poniszowicach"

informacja>>


2017-07-31 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania "Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pławniowicach"

informacja>>


2017-07-26 - Zapytanie ofertowe - "Pływam bo lubię, pływam bo chcę - nauka pływania w Gminie Rudziniec"

więcej>>


2017-07-14 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania "Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pławniowicach"

więcej>>        zbiorcze zestawienie ofert


2017-07-14 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie koncepcji projektowej, dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania "Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Poniszowicach"

więcej>>        zbiorcze zestawienie ofert


2017-06-14 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia pn.:

1. Naprawa przepustu w ciągu drogi gminnej - boczna ulicy Polnej w Pławniowicach

2. Czyszczenie rowu przydrożnego przy ulicy Rzemieślników w Kleszczowie

3. Czyszczenie rowu przydrożnego przy odcinku ulicy Jagiellońskiej w Słupsku

4. Czyszczenie rowu przydrożnego przy ulicy Bocznej w Bycinie

5. Naprawa ścianki czołowej przepustu w ciągu drogi gminnej dojazdowej do cmentarza w Kleszczowie

informacja>>


2017-06-05 - Zapytanie ofertowe - wykonanie zadań:

1. Naprawa przepustu w ciągu drogi gminnej - boczna ulicy Polnej w Pławniowicach

2. Czyszczenie rowu przydrożnego przy ulicy Rzemieślników w Kleszczowie

3. Czyszczenie rowu przydrożnego przy odcinku ulicy Jagiellońskiej w Słupsku

4. Czyszczenie rowu przydrożnego przy ulicy Bocznej w Bycinie

5. Naprawa ścianki czołowej przepustu w ciągu drogi gminnej dojazdowej do cmentarza w Kleszczowie

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

przedmiar robót>>


2017-05_31 - Zapytanie ofertowe - Sporządzenie dokumentacji projektowej, zakup, dostawa i montaż kontenerów sanitarno - szatniowych dla zawodników i sędziów wraz z wykonaniem przyłączy na terenie boiska sportowego w Bycinie

zapytanie ofertowe>>

program funkcjonalno-użytkowy>>

formularz ofertowy>>

wzór umowy>>


2017-05-31 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Sporządzenie dokumentacji projektowej, zakup, dostawa i montaż kontenerów sanitarno - szatniowych dla zawodników i sędziów wraz z wykonaniem przyłączy na terenie boiska sportowego w Bycinie

informacja>>


2017-05-15 - Zapytanie ofertowe -Sporządzenie dokumentacji projektowej, zakup, dostawa i montaż kontenerów sanitarno - szatniowych dla zawodników i sędziów wraz z wykonaniem przyłączy na terenie boiska sportowego w Bycinie

zapytanie ofertowe>>

program funkcjonalno - użytkowy>>

formularz ofertowy>>

wzór umowy>>

 


2017-04-13 - Informacja o wynikach postępowania na pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego - "Przebudowa budynku "Dom Kawalera" w Pławniowicach na potrzeby siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej"

informacja>>

zbiorcze zestawienie ofert>>


2017-04-12-Zapytanie ofertowe-Ubezpieczenie mienia Gminy Rudziniec

zapytanie ofertowe>>


2017-04-11-Zapytanie ofertowe-Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pławniowicach"

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

opis przedmiotu zamówienia>>

wzór umowy>>

zbiorcze zestawienie ofert>>

informacja o wynikach>>


2017-03-28 -Zapytanie ofertowe - Pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa budynku „Dom Kawalera” w Pławniowicach na potrzeby siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

opis przedmiotu zamówienia>>

wzór umowy>>


2017-03-17 -Wyniki zapytania ofertowego - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - nawierzchnia asfaltowa

informacja>>


2017-03-16 -Wyniki zapytania ofertowego -Opracowanie aktualizacji Programu Ograniczania Emisji dla Gminy Rudziniec

więcej>>


2017-03-07 - Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - nawierzchnia asfaltowa

zapytanie ofertowe>>

załącznik nr 1>>

załącznik nr 2>>

załącznik nr 3>>


2017-03-06 - Zapytanie ofertowe - Opracowanie aktualizacji Programu Ograniczania Emisji dla Gminy Rudziniec

więcej>>


2017-03-03 - Wyniki zapytania ofertowego - Wykonanie dokumentacji projektowej, koncepcji projektowej, nadzór autorski dla zadania "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie.

informacja>>

zbiorcze zestawienie ofert>>


2017-02-20 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowej, koncepcji projektowej, nadzór autorski dla zadania "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie.

więcej>>


2017-02-17 - Unieważnienie zapytania ofertowego - Wykonanie dokumentacji projektowej, koncepcji projektowej, nadzór autorski dla zadania "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie.

więcej>>


2017-02-16 - Wyniki zapytania ofertowego - Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, firmowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek biurowych dla Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2017-02-08 - Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, firmowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek biurowych dla Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2017-02-07 - Unieważnienie zapytania ofertowego - Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, firmowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek biurowych dla Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2017-01-27 - Wyniki zapytania ofertowego - Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>> 


2017-01-26 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowej, koncepcji projektowej, nadzór autorski dla zadania "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie.

więcej>>      Wyjaśnienia z dnia 1_02_2017r.          Zbiorcze zestawienie ofert


2017-01-18 - Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>      załącznik_xls


2017-01-12 - Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, firmowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek biurowych dla Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2016-12-30 - Wyniki zapytania ofertowego - "Opieka nad zwierzętami dziko występującymi z terenu Gminy Rudziniec, poprzez ich transport i sprawowanie opieki w ośrodku rehabilitacji" w roku 2017

więcej>>


2016-12-28 - Wyniki zapytania ofertowego - "Wyłapywanie z terenu Gminy Rudziniec bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do schronisk" w 2017 r.

więcej>>


2016-12-28 - Wyniki zapytania ofertowego - "Dowóz i przewóz osób - uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wraz z opiekunami w celu uczestnictwa w turniejach sportowych organizowanych na terenie województwa śląskiego"

więcej>>


2016-12-19 - Zapytanie ofertowe - "Dowóz i przewóz osób - uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wraz z opiekunami w celu uczestnictwa w turniejach sportowych organizowanych na terenie województwa śląskiego"

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>


2016-12-16 - Wyniki zapytania ofertowego - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla UG Rudziniec w okresie od 2.01.2017r. do 31.12.2017r.

więcej>>


2016-12-16 - Zapytanie ofertowe - "Opieka nad zwierzętami dziko występującymi z terenu Gminy Rudziniec, poprzez ich transport i sprawowanie opieki w ośrodku rehabilitacji"

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami>>


2016-12-14 - Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla UG Rudziniec w okresie od 2.01.2017r. do 31.12.2017r.

więcej>>


2016-12-13 - Unieważnienie zapytania ofertowego - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla UG Rudziniec w okresie od 2.01.2017r. do 31.12.2017r.

więcej>>


2016-12-12 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Obsługa bankowa budżetu Gminy Rudziniec"

więcej>>


2016-12-09 - Zapytanie ofertowe - "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rudziniec i przekazywanie ich do schronisk"

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>  


2016-12-02 - Zapytanie ofertowe - Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Rudziniec

więcej>>


2016-11-25 - Wyniki zapytania ofertowego - "Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej dróg wewnętrznych"

więcej>>


2016-11-25 - Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla UG Rudziniec w okresie od 2.01.2017r. do 31.12.2017r.

więcej>>

Wyjaśnienia z dnia 02.12.2016 r.

Wyjaśnienia z dnia 06.12.2016 r.

Informacja z dnia 06.12.2016 r.


2016-11-25 - Wyniki zapytania ofertowego - Malowanie korytarzy w budynku Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2016-10-26 - Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - nawierzchnia asfaltowa

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

przedmiar robót>>

wzór umowy>>


2016-10-19 - Wyniki zapytania ofertowego - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - siedziba ZBGKIM 

więcej>>


2016-10-06 - Zapytanie ofertowe - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - siedziba ZBGKIM 

więcej>>


2016-09-28 - Wyniki zapytania ofertowego - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa dróg gminnych - ulic Plażowej i Słonecznej w Niewieszu"

więcej>>


2016-09-19 - Wyniki zapytania ofertowego - "Remont cząstkowy dróg wewnętrznych na terenie Gminy Rudziniec o nawierzchni tłuczniowej"

więcej>>


2016-09-16 - Zapytanie ofertowe - Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z załącznikami tj. mapami do celów projektowych, opiniami, ekspertyzami, uzgodnieniami, decyzjami, porozumieniami, zgodami, niezbędnymi do uzyskania decyzji pozwolenia na przebudowę ulic Plażowej i Słonecznej w Niewieszu (należy sporządzić kosztorys oraz przedmiar dla przebudowy ulic Plażowej i Słonecznej w Niewieszu);

b) pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej.

zapytanie ofertowe>>

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy>>

Załącznik nr 2 - Wzór umowy na opracowanie dokumentacji projektowej>>

Załącznik nr 3 - Wzór umowy na pełnienie nadzoru autorskiego>>


2016-09-12 - Wyniki zapytania ofertowego - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2016-09-12 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Dowóz uczniów siedmiu szkół podstawowych z terenu Gminy Rudziniec na basen w Kozłowie przy ul. Marcina 35

więcej>>


2016-09-05 - Zapytanie ofertowe - "Pływam bo lubię, pływam bo chcę - nauka pływania w Gminie Rudziniec" - dowóz uczniów siedmiu szkół podstawowych z terenu Gminy Rudziniec na basen w Kozłowie przy ul. Marcina 35

więcej>>


2016-09-05 - Wyniki zapytania ofertowego - "Pływam bo lubię, pływam bo chcę - nauka pływania w Gminie Rudziniec" - "Wynajem basenu i szatni, nauka pływania dla 7 grup 15 osobowych przez 2 ratowników/instruktorów w trakcie zajęć trwających 1,5 godz. dla każdej grupy przez 10 tygodniu"

więcej>>


2016-08-29 - Zapytanie ofertowe - "Pływam bo lubię, pływam bo chcę - nauka pływania w Gminie Rudziniec" - "Wynajem basenu i szatni, nauka pływania dla 7 grup 15 osobowych przez 2 ratowników/instruktorów w trakcie zajęć trwających 1,5 godz. dla każdej grupy przez 10 tygodniu"

więcej>>


2016-08-25 - Zapytanie ofertowe - "Remont cząstkowy dróg wewnętrznych na terenie Gminy Rudziniec o nawierzchni tłuczniowej"

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

przedmiar robót>>

wzór umowy>>

mapy (Łany, Ligota Łabędzka)>>

mapy (Pławniowice, Rudno, Niewiesze)>>


2016-08-22 - Wyniki zapytania ofertowego - "Wykonanie ogrodzenia urządzenia stadionowego z miejscami siedzącymi na obiekcie sportowym w Rudnie"


2016-08-22 - Wyniki zapytania ofertowego - "Modernizacja obiektów sportowych - dostawa i montaż bramek do piłki nożnej oraz siatek osłonowych"

więcej>>


2016-08-17 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Przebudowa nawierzchni asfaltowej ulicy Jagielońskiej w Słupsku"

więcej>>


2016-08-12 -  Zapytanie ofertowe - Modernizacja obiektów sportowych, dostawa i montaż bramek do piłki nożnej oraz siatek osłonowych.

więcej>>    zmieniony wzór umowy >>


2016-08-09 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont dachu budynku Urzędu Gminy Rudziniec ul Gliwicka 26, wraz z robotami towarzyszącymi

więcej>>


2016-08-05 - Wyniki zapytania ofertowego - Modernizacja obiektów sportowych - dostawa i montaż wiat stadionowych oraz urządzenia stadionowego z miejscami siedzącymi

więcej>>


2016-07-29 - Zapytanie ofertowe - Modernizacja obiektów sportowych - dostawa i montaż wiat stadionowych oraz urządzenia stadionowego z miejscami siedzącymi

>> Zapytanie ofertowe

>> Formularz ofertowy

>> Opis przedmiotu zamówienia

>> Wzór umowy


2016-07-27 - Zapytanie ofertowe - Remont dachu budynku Urzędu Gminy Rudziniec ul Gliwicka 26, wraz z robotami towarzyszącymi

więcej>>


2016-07-20 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont nawierzchni asfaltowej odcinków ulic Młyńskiej i Zamkowej w Rudzińcu

więcej>>


2016-07-15 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont nawierzchni oraz poprawienie skuteczności odprowadzania wód gruntowych oraz deszczowych - Bycina

więcej>>


2016-07-14 - Unieważnienie zapytania ofertowego - Remont dachu budynku Urzędu Gminy Rudziniec ul Gliwicka 26, wraz z robotami towarzyszącymi

więcej>> 


2016-07-12 - Wyniki zapytania ofertowego - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc przesiadkowych typu Park&Ride w Rudzińcu

więcej>>


2016-07-11 - Wyniki zapytania ofertowego - Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku Dom Kawalera w Pławniowicach na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej

więcej>>


2016-07-05 - Zapytanie ofertowe - Remont nawierzchni oraz poprawienie skuteczności odprowadzania wód gruntowych oraz deszczowych - Bycina

więcej>>


2016-06-30 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z załącznikami

więcej>>


2016-06-30 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej

więcej>>


2016-06-28 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku Dom Kawalera w Pławniowicach na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej

więcej>>            >>Wyjaśnienia do zapytania z dnia 4.07.2016r.<<


2016-06-21 - Zapytanie ofertowe - Remont dachu budynku Urzędu Gminy Rudziniec ul Gliwicka 26, wraz z robotami towarzyszącymi

więcej>> 


2016-06-21 - Unieważnienie zapytania ofertowego - Remont dachu budynku Urzędu Gminy Rudziniec ul Gliwicka 26, wraz z robotami towarzyszącymi

więcej>> 


2016-06-17 - Wyniki zapytania ofertowego - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Klonowej i Akacjowej w Kleszczowie

więcej>>


2016-06-14 - Wyniki zapytania ofertowego - Wykonanie ogrodzenia obiektu sportowego w Rudnie

więcej>>


2016-06-09 - Zapytanie ofertowe - Remont dachu budynku Urzędu Gminy Rudziniec ul Gliwicka 26, wraz z robotami towarzyszącymi

więcej>>        Wyjaśnienia z dnia 15_06_2016r.


2016-06-06 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie ogrodzenia obiektu sportowego w Rudnie

więcej>>        Wyjaśnienia z dnia 8_06_2016r.


2016-06-02 - Wyniki zapytania ofertowego - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Przebudowa nawierzchni asfaltowej ulicy Bocznej w Pławniowicach 

więcej>>


2016-05-13 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych cz II

więcej>>


2016-05-10 - Wyniki zapytania ofertowego - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Przebudowa nawierzchni asfaltowej ulicy Wiśniowej w Rudnie 

więcej>>


2016-03-31 - Wyniki zapytania ofertowego - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Instalowanie urządzeń na obiektach budowlanych w ramach zadania budżetowego "Budowa nowych punktów świetlnych"

więcej>>


2016-03-30 - Wyniki zapytania ofertowego - Dowóz uczniów siedmiu szkół podstawowych z terenu Gminy Rudziniec na basen w Kozłowie przy ul. Marcina 35 5 dni w tygodniu, przez 10 tygodni w okresie od 04.04.2016 r do 22.06.2016 r.

więcej>>


2016-03-24 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych

więcej>>


2016-03-21 - Zapytanie ofertowe - Dowóz uczniów na naukę pływania w Gminie Rudziniec

więcej>>


2016-03-21 - Wyniki zapytania ofertowego - Nauka pływania w Gminie Rudziniec

więcej>>


2016-03-18 - Zapytanie ofertowe - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Instalowanie urządzeń na obiektach budowlanych w ramach zadania budżetowego "Budowa nowych punktów świetlnych"

więcej>>          Załącznik nr 1 Dokumentacja


2016-03-16 - Zapytanie ofertowe - Nauka pływania w Gminie Rudziniec

więcej>>


2016-03-11 - Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych

więcej>>


2016-02-19 - Wyniki zapytania ofertowego - Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, firmowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek biurowych dla Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2016-02-12 - Wyniki zapytania ofertowego - Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2016-02-09 - Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, firmowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek biurowych dla Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>       Wyjaśnienia z dnia 11.02.2016r.


2016-02-09 - Wyniki zapytania ofertowego - Zakup i sukcesywna dostawa produktów chemicznych oraz środków czystości

więcej>>


2016-02-04 - Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2016-01-25 - Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywna dostawa produktów chemicznych oraz środków czystości

więcej>>


2016-01-19 - Wyniki zapytania ofertowego - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - siedziby ZBGKiM w Rudzińcu

więcej>>


2016-01-07 - Zapytanie ofertowe - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - siedziby ZBGKiM w Rudzińcu

więcej>>       Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 11.01.2016 r.


2016-01-04 - Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Opieka nad zwierzętami dziko występującymi z terenu Gminy Rudziniec, poprzez ich transport i sprawowanie opieki w ośrodku rehabilitacji" w 2016 r.

więcej >>


2016-01-04 - Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Dowóz i przywóz osób - uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wraz z opiekunami w celu uczestnictwa w turniejach sportowych organizowanych na terenie województwa śląskiego" w roku 2016

więcej >>


2016-01-04 - Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Wyłapywanie z terenu gminy Rudziniec bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do schronisk" w 2016 r.

więcej >>


2015-12-16 - Zapytanie ofertowe - Opieka nad zwierzętami dziko występującymi z terenu Gminy Rudziniec, poprzez ich transport i sprawowanie opieki w ośrodku rehabilitacji.

>> zapytanie ofertowe

>> formularz ofertowy


2015-12-16 - Zapytanie ofertowe - Dowóz i przywóz osób - uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wraz z opiekunami w celu uczestnictwa w turniejach sportowych organizowanych na terenie województwa śląskiego.

>> zapytanie ofertowe

>> formularz ofertowy


2015-12-16 - Zapytanie ofertowe - Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Rudziniec i przekazywanie ich do schronisk.

>> zapytanie ofertowe

>> formularz ofertowy


2015-12-16 - Wyniki zapytania ofertowego - Dostawa komputera - laptopa na potrzeby Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2015-12-08 - Wyniki zapytania ofertowego - Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Gminy w Rudzińcu w budynku urzędu

więcej>>


2015-12-08 - Wyniki zapytania ofertowego - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla UG Rudziniec w okresie od 2.01.2016r. do 31.12.2016r.

więcej>>


2015-12-07 - Zapytanie ofertowe - Dostawa komputera - laptopa na potrzeby Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2015-11-25 - Zapytanie ofertowe - Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Gminy w Rudzińcu w budynku urzędu

więcej>>


2015-11-25 - Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla UG Rudziniec w okresie od 2.01.2016r. do 31.12.2016r.

więcej>>

W dniu 01.12.2015 zmieniony został załącznik nr 2 do zapytania. Poprawiono poz. 5 nierejestrowane zagraniczne ppkt. przesyłka listowa nierejestrowana priorytet zagraniczna strefa A od 50g do 100g - ZPO

poprawiony załącznik>>

W dniu 03.12.2015 zmienione zostały załączniki do zapytania. Szczegóły dostępne poniżej.

poprawione załączniki>>


2015-11-24 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont drogi rolniczej w Rudnie

więcej>>


2015-11-20 - Zmiana wyników postępowania o udzielenie zamówienia - Dostawa dwóch kompletów aparatów powietrznych MSA AUER

więcej>>


2015-11-17 - Zapytanie ofertowe - Remont drogi rolniczej w Rudnie

więcej>>


2015-11-17 - Wyniki zapytania ofertowego - Dostawa dwóch kompletów aparatów powietrznych MSA AUER

więcej>>


2015-11-10 - Wyniki zapytania ofertowego - Remonty awaryjne i porządkowe na obiektach mostowych będących w zarządzaniu Wójta Gminy Rudziniec

więcej>>


2015-11-09 - Zapytanie ofertowe - Dostawa dwóch kompletów aparatów powietrznych MSA AUER

więcej>>


2015-11-02 - Zapytanie ofertowe - Remonty awaryjne i porządkowe na obiektach mostowych będących w zarządzaniu Wójta Gminy Rudziniec

więcej>>


2015-10-28 - Wyniki zapytania ofertowego - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2015-10-28 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont drogi rolniczej w Widowie

więcej>>


2015-10-20 - Zapytanie ofertowe - Remont drogi rolniczej w Widowie

więcej>>


2015-10-16 - Wyniki zapytania ofertowego - Przebudowa nawierzchni bocznej drogi dojazdowej do ul. Gliwickiej w Widowie

więcej>>


2015-10-14 - Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2015-10-02 - Zapytanie ofertowe - Przebudowa nawierzchni bocznej drogi dojazdowej do ul. Gliwickiej w Widowie

więcej>>


2015-09-21 - Wyniki zapytania ofertowego - Zakup i montaż osłon grzejnikowych do budynku Szkoły Podstawowej w Bojszowie przy ul. Szkolnej 23

więcej>>


2015-09-15 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy Rudziniec o nawierzchni tłuczniowej

więcej>>


2015-09-14 - Wyniki zapytania ofertowego - Ułożenie dywanika asfaltowego drogi w Rzeczycach

więcej>>


2015-09-09 - Wyniki zapytania ofertowego - Konserwacja i pielęgnacja drzew w miejscowości Rudno

więcej>>


2015-09-08 - Zapytanie ofertowe - Zakup i montaż osłon grzejnikowych do budynku Szkoły Podstawowej w Bojszowie przy ul. Szkolnej 23

więcej>>


2015-09-03 - Wyniki zapytania ofertowego - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc przesiadkowych typu Park&Ride przy Zespole Szkół w Rudzińcu

więcej>>


2015-09-03 - Zapytanie ofertowe - Remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy Rudziniec o nawierzchni tłuczniowej

więcej>>


2015-09-03 - Zapytanie ofertowe - Ułożenie dywanika asfaltowego drogi w Rzeczycach

więcej>>


2015-08-28 - Wyniki zapytania ofertowego - Ułożenie dywanika asfaltowego drogi w Rzeczycach

więcej>>


2015-08-27 - Zapytanie ofertowe - Konserwacja i pielęgnacja drzew w miejscowości Rudno

więcej>>


2015-08-24 - Wyniki zapytania ofertowego - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc przesiadkowych typu Park&Ride przy Zespole Szkół w Rudzińcu

więcej>>


2015-08-12 - Zapytanie ofertowe - Ułożenie dywanika asfaltowego drogi w Rzeczycach

więcej>>


2015-08-06 - Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc przesiadkowych typu Park&Ride przy Zespole Szkół w Rudzińcu

więcej>>


2015-07-29 - Wyniki zapytania ofertowego - Budowa sieci wodociągowej przy ul Słonecznej w Łanach

więcej>>


2015-07-06 - Zapytanie ofertowe - Budowa sieci wodociągowej przy ul Słonecznej w Łanach

więcej>>


2015-07-01 - Wyniki zapytania ofertowego - Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb instalowania urządzeń na obiektach budowlanych w ramach zadania: "Budowa nowych punktów świetlnych"

więcej>>


2015-06-25 - Wyniki zapytania ofertowego - Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Chechło - utwardzenie, poprzez wyłożenie kostki brukowej

więcej>>


2015-06-16 - Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb instalowania urządzeń na obiektach budowlanych w ramach zadania: "Budowa nowych punktów świetlnych"

więcej>>


2015-06-16 - Wyniki zapytania ofertowego - Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb instalowania urządzeń na obiektach budowlanych w ramach zadania: "Budowa nowych punktów świetlnych"

więcej>>


2015-06-15 - Zapytanie ofertowe - Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Chechło - utwardzenie, poprzez wyłożenie kostki brukowej

więcej>>


2015-06-03 - Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb instalowania urządzeń na obiektach budowlanych w ramach zadania: "Budowa nowych punktów świetlnych"

więcej>>


2015-05-12 - Wyniki zapytania ofertowego - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pt. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bojszowie - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

więcej>>


2015-05-12 - Zapytanie ofertowe - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pt. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bojszowie - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

więcej>>     Odpowiedzi - 15.05.2015


2015-04-24 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont dróg gminnych na terenie Gminy Rudziniec o nawierzchni tłuczniowej

więcej>>


2015-04-14 - Zapytanie ofertowe - Remont dróg gminnych na terenie Gminy Rudziniec o nawierzchni tłuczniowej

więcej>>


2015-04-14 - Zapytanie ofertowe - Ubezpieczenie mienia Gminy Rudziniec

więcej>>


2015-04-10 - Wyniki zapytania ofertowego - Świadczenie usług geodezyjnych

więcej>>


2015-04-10 - Wyniki zapytania ofertowego - Zakup korytek w celu ułożenia przy ulicy Polnej w Pławniowicach

więcej>>


2015-04-03 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych

więcej>>


2015-03-27 - Zapytanie ofertowe - Zakup korytek w celu ułożenia przy ulicy Polnej w Pławniowicach

więcej>>


2015-03-27 - Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług geodezyjnych

więcej>>


2015-03-19 - Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych

więcej>>


2015-02-24 - Wyniki zapytania ofertowego - Realizacja zadań z zakresu wyceny nieruchomości w 2015 roku

więcej>>


2015-02-18 - Zapytanie ofertowe - Realizacja zadań z zakresu wyceny nieruchomości w 2015 roku

więcej>>


2015-02-10 - Wyniki zapytania ofertowego - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego - Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa dróg w Kleszczowie

więcej>>


2015-02-09 - Wyniki zapytania ofertowego - Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2015-02-05 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Gminy w Rudzińcu"

więcej>>


2015-02-02 - Wyniki zapytania ofertowego - Opracowanie programu efektywnosci energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla Gminy Rudziniec

więcej>>


2015-01-29 - Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, oryginalnych, firmowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek biurowych dla Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>_MODYFIKACJA


2015-01-28 - Wyniki zapytania ofertowego - Przewóz osób, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wraz z opiekunami, w celu uczestnictwa w turniejach sportowych organizowanych na terenie województwa śląskiego (w obie strony)

więcej>>


2015-01-26 - Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2015-01-26 - Zapytanie ofertowe - Opracowanie programu efektywnosci energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla Gminy Rudziniec

więcej>>


2015-01-22 - Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>    >WYJASNIENIA<


2015-01-21 - Zapytanie ofertowe - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego - Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa dróg w Kleszczowie

więcej>>


2015-01-07 - Zapytanie ofertowe - Przewóz osób, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wraz z opiekunami, w celu uczestnictwa w turniejach sportowych organizowanych na terenie województwa śląskiego (w obie strony)

więcej>>


2015-01-07 - Wyniki zapytania ofertowego - Usługa wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rudziniec

więcej>>


2014-12-31 - Wyniki zapytania ofertowego - Usługa dowozu dwójki dzieci niepełnosprawnych

więcej>>


2014-12-23 - Wyniki zapytania ofertowego - Zakup i sukcesywna dostawa produktów chemicznych i środków czystości na potrzeby Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2014-12-22 - Zapytanie ofertowe - Usługa wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rudziniec

więcej>>


2014-12-19 - Zapytanie ofertowe - Usługa dowozu dwójki dzieci niepełnosprawnych

więcej>>


2014-12-16 - Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywna dostawa produktów chemicznych i środków czystości na potrzeby Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2014-11-25 - Wyniki zapytania ofertowego - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2014-11-21 - Wyniki zapytania ofertowego - Budowa kolektora kanalizacji deszczowej

więcej>>


2014-11-14 - Wyniki zapytania ofertowego - Przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej - ul Szkolna w Rudnie

więcej>>


2014-11-13 - Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2014-11-13 - Zapytanie ofertowe - Budowa kolektora kanalizacji deszczowej

więcej>>


2014-11-13 - Wyniki zapytania ofertowego - Budowa kolektora kanalizacji deszczowej

więcej>>


2014-11-07 - Zapytanie ofertowe - Przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej - ul Szkolna w Rudnie

więcej>>


2014-11-07 - Wyniki zapytania ofertowego - Zabudowa odwodnienia liniowego przy ul Leśnej w Niekarmii

więcej>>


2014-11-04 - Zapytanie ofertowe - Budowa kolektora kanalizacji deszczowej

więcej>>


2014-11-04 - Wyniki zapytania ofertowego - Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych

więcej>>


2014-10-30 - Zapytanie ofertowe - Zabudowa odwodnienia liniowego przy ul Leśnej w Niekarmii

więcej>>


2014-10-28 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Gminy Rudziniec

więcej>>


2014-10-21 - Zapytanie ofertowe - Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych

więcej>>


2014-10-15 - Zapytanie ofertowe - Remont nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Gminy Rudziniec

więcej>>


2014-10-15 - Wyniki zapytania ofertowego - dostawa gazu płynnego oraz dzierżawa zbiornika

więcej>>


2014-10-13 - Wyniki zapytania ofertowego - Zakup traktora kosiarki

więcej>>


2014-10-09 - Wyniki zapytania ofertowego - Zakup pomocy dydaktycznych - Poniszowice

więcej>>


2014-09-29 - Zapytanie ofertowe - Zakup pomocy dydaktycznych - Poniszowice

więcej>>


2014-09-25 - Zapytanie ofertowe - Zakup traktora kosiarki

więcej>>


2014-09-24 - Wyniki zapytania ofertowego - wynajem basenu, nauka pływania, zabezpieczenie ratowników

więcej>>


2014-09-24 - Wyniki zapytania ofertowego - dowóz uczniów na basen.

więcej>>


2014-09-24 - Zapytanie ofertowe - dostawa gazu płynnego oraz dzierżawa zbiornika

więcej>>


2014-09-23 - Wyniki zapytania ofertowego - remont drogi - Poniszowice

więcej>>


2014-09-15 - Zapytanie ofertowe - remont drogi - Poniszowice

więcej>>


2014-09-09 - Wyniki zapytania ofertowego - wykonanie wydzielenie części nieruchomości

więcej>>


2014-09-09 - Wyniki zapytania ofertowego - wykonanie wyceny służebności przesyłu na czas nieoznaczony

więcej>>


2014-09-08 - Wyniki zapytania ofertowego - budowa miejsca do celów wypoczynkowych w sołectwie Słupsko

więcej>>


2014-09-08 - Wyniki zapytania ofertowego - zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej architektury w sołectwie Rudziniec

więcej>>


2014-09-04 - Zapytanie ofertowe - dowóz uczniów na basen.

więcej>>


2014-08-29 - Zapytanie ofertowe - zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej architektury w sołectwie Rudziniec

więcej>>


2014-08-27 - Zapytanie ofertowe - wynajem basenu, nauka pływania, zabezpieczenie ratowników

więcej>>


2014-08-27 - Zapytanie ofertowe - świadczenie usług geodezyjnych

więcej>>


2014-08-27 - Zapytanie ofertowe - dokonanie wycen nieruchomości

więcej>>


2014-08-25 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont przepustu przy ul. Strażackiej w Poniszowicach

więcej>>


2014-08-25 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Gminy Rudziniec

więcej>>


2014-08-25 - Zapytanie ofertowe - budowa miejsca do celów wypoczynkowych w sołectwie Słupsko

więcej>>


2014-08-25 - Wyniki zapytania ofertowego - wykonanie siłowni zewnętrznej

więcej>>


2014-08-12 - Zapytanie ofertowe - wykonanie siłowni zewnętrznej

więcej>>


2014-08-12 - Wyniki zapytania ofertowego - wykonanie 17 tablic informacyjno - promocyjnych

więcej>>


2014-08-11 - Wyniki zapytania ofertowego - Zakup wraz z dostawą i montażem mebli do Punktu Przedszkolnego w Poniszowicach

więcej>>


2014-08-08 - Zapytanie ofertowe - Remont przepustu przy ul. Strażackiej w Poniszowicach

więcej>>


2014-08-08 - Zapytanie ofertowe - Remont nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Gminy Rudziniec

więcej>>


2014-08-07 - Wyniki zapytania ofertowego - Wyposażenie Punktu Przedszkolnego w Taciszowie

więcej>>


2014-08-06 - Wyniki zapytania ofertowego - Zestaw multimedialny na potrzeby Punktu Przedszkolnego w Taciszowie

więcej>>


2014-08-05 - Zapytanie ofertowe - Zakup wraz z dostawą i montażem mebli do Punktu Przedszkolnego w Poniszowicach

więcej>>


2014-08-05 - Wyniki zapytania ofertowego - Elementy wyposażenia wnętrza Punktu Przedszkolnego w Taciszowie

więcej>>


2014-08-01 - Wyniki zapytania ofertowego - Zakup i montaż pieca węglowego do budynku w Taciszowie przy ul Szkolnej 2

więcej>>


2014-07-30 - Wyniki zapytania ofertowego - Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Chechło

więcej>>


2014-07-22 - Zapytanie ofertowe - Zestaw multimedialny na potrzeby Punktu Przedszkolnego w Taciszowie

więcej>>


2014-07-21 - Zapytanie ofertowe - Elementy wyposażenia wnętrza Punktu Przedszkolnego w Taciszowie

więcej>>


2014-07-21 - Zapytanie ofertowe - Wyposażenie Punktu Przedszkolnego w Taciszowie

więcej>>


2014-07-17 - Zapytanie ofertowe - Zakup i montaż pieca węglowego do budynku w Taciszowie przy ul Szkolnej 2

więcej>>


2014-07-15 - Zapytanie ofertowe - wykonanie 17 tablic informacyjno - promocyjnych

więcej>>


2014-07-14 - Wyniki zapytania ofertowego - konserwacja i pielęgnacja czterech sztuk drzew gat. dąb szypułkowy w miejscowościach Rudziniec i Bycina

więcej>>


2014-07-14 - Wyniki zapytania ofertowego - wykonanie aplikacji komputerowej - Wirtualny Spacer Po Gminie Rudziniec

więcej>>


2014-07-10 - Wyniki zapytania ofertowego - dostawa zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1

więcej>>


2014-07-10 -  Wyniki zapytania ofertowego - zadania z zakresu wyceny nieruchomości w 2014 roku

więcej>>


2014-07-10 - Wyniki zapytania ofertowego - zadania z zakresu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

więcej>>


2014-07-07 - Zapytanie ofertowe - konserwacja i pielęgnacja czterech sztuk drzew gat. dąb szypułkowy w miejscowościach Rudziniec i Bycina

więcej>>


2014-07-04 - Zapytanie ofertowe - Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Chechło

więcej>>


2014-07-04 - Zapytanie ofertowe - wykonanie aplikacji komputerowej - Wirtualny Spacer Po Gminie Rudziniec

więcej>>


2014-07-01 - Zapytanie ofertowe - dostawa zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1

więcej>>


2014-07-01 - Zapytanie ofertowe - zadania z zakresu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

więcej>>


2014-06-30 - Zapytanie ofertowe - zadania z zakresu wyceny nieruchomości w 2014 roku

więcej>>


2014-06-25 -  Informacja o ponownym wyborze oferty - Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dot. rozbudowy obiektu sportowego w Bycinie

więcej>>


2014-06-17 -  Informacja o wynikach postępowania - prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2014-06-13 -  Informacja o wynikach postępowania - Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dot. rozbudowy obiektu sportowego w Bycinie

więcej>>


2014-06-09 - Modyfikacja zapytania ofertowego - prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2014-06-04 - Zapytanie ofertowe - prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2014-06-02 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dot. rozbudowy obiektu sportowego w Bycinie

więcej>>


2014-05-30 - Zapytanie ofertowe - obsługa techniczna dożynek gminnych

więcej>>


2014-05-29 - Informacja o wynikach postępowania - Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw oraz modernizacja chodnika do wejścia do części przedszkolnej w budynku przy ul. Szkolnej 2 w Taciszowie

więcej>>


2014-05-26 - Informacja o wynikach postepowania o udzielenie zamówienia - dokumentacja projektowa

więcej>>


2014-05-20 - Zapytanie ofertowe - Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw oraz modernizacja chodnika do wejścia do części przedszkolnej w budynku przy ul. Szkolnej 2 w Taciszowie

więcej>>


2014-05-19 - Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa

więcej>>


 

Wyjaśnienia do SIWZ 22_05_2014

-------------------------------

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Program funkcjonalno-użytkowy

Załączniki do Programu Funkcjonalno-użytkowego